donderdag 8 september 2016

Bravo, bestuur Helmond is tegen geitenstal

Het komt gelukkig steeds vaker voor dat besturen (gemeenteraad en college) van Brabantse gemeenten zich verzetten tegen nóg meer intensieve veeteelt. De toekomst van Brabant gaat niet in de richting van massa-industrie, maar wordt bepaald door kleinschalige, flexibele, bij de omgeving passende ondernemingen, die respect hebben voor de gemeenschap waarin ze opereren.


Helmond

Het zwaar door de q-koorts getroffen Helmond zit niet te wachten op een nieuwe geitenstal net over de grens in het naburige Gemert-Bakel. Dinsdagavond stemde de gemeenteraad unaniem voor een motie van D66-raadslid Gaby van den Waardenburg om er ‘alles aan te doen om de vestiging van een geitenhouderij tegen te houden.’

Risico’s veehouderijen

Het dossier ‘Lokaal Bestuur’ van het TV programma ‘De Monitor’  gaat over de risico’s van veehouderijen voor de omgeving. Eerst was de gemeente Maasdriel aan de beurt, waar een veehouder 5100 geiten wil gaan houden, op de grens met buurgemeente Zaltbommel. En die laatste is fel tegen. In Helmond is iets vergelijkbaars aan de hand. Ook daar wil een ondernemer in de buurgemeente zijn bedrijf uitbreiden met duizenden geiten op de gemeentegrens. De Helmondse wijk Dierdonk ligt 850 meter bij het geplande bedrijf vandaan. En ook in Helmond speelt de angst voor q-koorts een belangrijke rol. Groot verschil is wel, dat in tegenstelling tot de geitenhouder uit Maasdriel, bij het Bakelse bedrijf al eerder q-koorts is vastgesteld.

Alert

Gemeenteraadslid van den Waardenburg: “Het ligt hier dus heel gevoelig. Deze man wil er nu een heel groot bedrijf bij bouwen.”  In Helmond hebben 302 mensen een acute q-koortsinfectie opgelopen, 60 tot 70 procent van alle gevallen in de regio Zuid-Oost Brabant. In juni vroeg het college van B&W van Helmond al ‘dringend’ aan haar buurgemeente om ondermeer een GGD-onderzoek uit te laten voeren naar de gezondheidseffecten van de stal. “We zijn  extra alert op dit soort ontwikkelingen aan onze gemeentegrens.” De raad gaat nu dus een stap verder en heeft geen onderzoek meer nodig om een standpunt in te nemen over de stal.Achterhaald argument

In het geval van de geitenstal in Maasdriel benadrukte de verantwoordelijk wethouder dat de direct omwonenden die tegen het plan protesteerden wel in het agrarisch buitengebied zijn gaan wonen. Hij wilde maar zeggen: “Als je op het ‘platteland’ gaat wonen weet je dat daar dieren worden gehouden. Maar die vlieger gaat in Helmond niet op. Van den Waardenburg: ‘Deze mensen wonen binnen de stadsgrenzen.” Bestuurders hebben nog steeds niet in de gaten dat het begrip ‘platteland’ in het Brabant van 2016 volledig achterhaald is.

Probleem

Grote vraag is wel wat de gemeente Helmond kan doen om de stal in Gemert-Bakel tegen te houden. Het gaat immers niet om Helmonds grondgebied. De gemeente kan in ieder geval een zienswijze indienen, zoals ook de gemeente Zaltbommel deed in het voorbeeld van de geplande stal in Maasdriel. Maar voordat ze het juridische pad op gaat wil Helmond vooral om de tafel met de buurgemeente. En het bestuur van de provincie is er ook niet voor niets.

Bron: De Monitor; 7 september 2016

Reageren? U kunt reageren op dit bericht door een email te sturen naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Uw email adres wordt niet bekend gemaakt, uw reactie wel.