zondag 28 augustus 2016

Teveel aan mest moet terug naar nul

In het Eindhovens Dagblad van 27 augustus 2016, twee opmerkelijke artikelen naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800’. Het boek is geschreven door oud-Deurnenaar Frans Arts. De auteur gebruikt de uitdrukking ‘decennialange roofbouw’ als hij spreekt over de huidige veeteelt in de Peel en de Kempen.


Balans

De veeteelt in de Peel en de Kempen moet weer in balans komen met de directe omgeving. Het teveel aan fosfaat (uit mest) moet worden teruggebracht naar nul. Dat zegt oud-Deurnenaar dr. ir. Frans Aarts (65), die binnenkort afscheid neemt bij Wageningen University. Daar heeft hij zich jarenlang beziggehouden met onderzoek naar de verbetering van landbouwsystemen.

1800

Bij zijn afscheid schreef Aarts het boek ‘Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800’. Daarin trekt hij de vergelijking met de situatie van het Brabantse platteland ruim twee eeuwen geleden. Net als nu was destijds sprake van roofbouw, maar dan andersom; toen een fosfaattekort, nu een fosfaatoverschot. Dat laatste belast de omgeving. "De uitgebuite is de uitbuiter geworden", aldus Aarts, die daarover niet verbaasd is. "Iedereen wil rijk worden."

Boeren, ZLTO en politiek

Aarts is zelf van boeren-komaf en sprak voor zijn onderzoek uitgebreid met boeren. Zijn conclusie: veruit de meesten willen hun bedrijf nog altijd laten groeien. In het krachtenveld van banken, inkooporganisaties (supermarkten) en de consument zijn agrariërs dus niet enkel slachtoffer. Standsorganisatie LTO/ZLTO ontbreekt het aan moed of gezag om de balans te (kunnen) bewaken, aldus Aarts, en de politiek is naïef.

Duurzaamheid

Aarts' boodschap is niet per se een pleidooi voor inkrimping van de veestapel. "Dat kan natuurlijk en is een logische gedachte. Maar ook mestverwerking is een optie, mits dat gebeurt op een manier die past bij de omgeving. Het gaat erom dat overal de fosfaatbalans herstelt. Je ziet dat er steeds breder wordt ingezet op duurzaamheid. De Peel en de Kempen moeten hier ook in mee."


‘Rentmeesters’

De ZLTO onderschrijft de grote lijn van Aarts' betoog, laat bestuurder Jan Roefs weten. Boeren willen volgens hem goede rentmeesters zijn. "Dat geldt zeker voor de grond, want dat is ons belangrijkste productiekapitaal. Het begint met voldoende en goede meststoffen en humus. Niet te weinig en niet te veel, in balans om de planten te voeden en de vruchtbaarheid van de bodem in stand te houden." Roefs erkent ook dat van zijn sector verwacht mag worden dat die zich inspant voor wat redelijkerwijs mogelijk is. "Helaas hebben we over dat 'redelijkerwijs' soms verschil van inzicht."

Gebrek aan leiderschap

In dezelfde uitgave van het Eindhovens Dagblad staat ook een artikel met de titel: “De landbouw moet vooral naar zichzelf kijken”. In de kop van het artikel: “De veehouderij in de Peel en de Kempen legt nog altijd een te grote druk op de omgeving. Dat moet stoppen stelt Frans Arts.”

Over enige dagen meer over dat artikel in Duurzaam Deurne nieuws.


Bron: Eindhovens Dagblad; 27 augustus 2016

Reageren? Vindt u ook dat mest een groot probleem is in Deurne? Moet het oplossen van dit probleem een belangrijke rol spelen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018? Hebt u al gemerkt dat het onderwerp mest leeft bij een van de politieke partijen in Deurne? Stuur een bericht per email naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Uw email adres wordt niet bekend gemaakt, uw reactie over mest wel.