woensdag 24 augustus 2016

Nederlandse boeren, van veel naar hoogwaardig

Het Europese landbouwbeleid is tot nu toe traditioneel en nationalistisch. Van  noodzakelijke vernieuwing, gericht op de toekomst, was weinig te merken. Het landbouwbeleid, stevig beïnvloed door een leger lobbyisten, was en is vooral gericht op subsidies en het handhaven van de status quo. Wellicht komt daarin verandering.Doorbraak

Op 20 juli 2016 presenteerde de ‘Europese denktank voor strategie’ een adviesrapport, gericht aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. In het advies schetst de denktank uitvoerig de nadelen van de huidige grootschalige en intensieve landbouw.

Uit het rapport: “De gevolgen van het huidige EU-landbouwbeleid zijn: ontvolking van het platteland, achteruitgang van bodem- en waterkwaliteit en verlies van biodiversiteit.”


Nederland

Vertaald naar Nederland: “Nederland moet niet een etalage willen zijn van intensieve agrarische bedrijven. Ook moet Nederland niet model willen staan voor agrarische ondernemingen zoals die er in de wereld uit zouden moeten zien naar de mening van de Nederlandse landbouwvoormannen en Topsector Agri&Food.

Kleine bedrijven

Nee, Nederland moet eerder een bron zijn van kennis en hoogwaardige producten waarmee we wereldwijd maatwerk kunnen bieden voor met name de vele kleine boerenbedrijven in de wereld. Minstens 80 procent van de landbouwbedrijven in de wereld is heel kleinschalig, dat wil zeggen met minder dan twee hectare grond.”

Kleine boeren

‘Kleine boeren’ zijn vaak weerbaarder dan ‘grote’. Minstens even belangrijk is dat kleine bedrijven kansen bieden  aan iedereen die boer / boerin wil worden of blijven.

Hoogwaardig

Nederlandse boeren en tuinders kunnen in plaats van producten voor de massamarkt beter hoogwaardige producten leveren, zoals gewassen en dieren waarmee zij zich duidelijk onderscheiden op de wereldmarkt.


Nederlandse visie

Welke landbouwvisie  zal ons gepresenteerd worden op Prinsjesdag 2016? Biedt de Nederlandse regering weerstand tegen de Nederlandse lobby-machine? Het is tijd om het roer in de Nederlandse landbouw om te gooien. Uitdagingen en kansen genoeg voor een duurzame voedselvoorziening. Er zijn veel marktkansen voor toelevering van kennis en innovatieve producten en maatwerk voor rendabele kleinschalige, ecologisch verantwoorde landbouw, waar ook ter wereld.

Wageningen Universiteit zou daarvoor eens een goed masterplan moeten maken.


Bron: Sustainable Food Supply Foundation; 19 augustus 2016

Het adviesrapport

Voor de echt geïnteresseerden, zoals ongetwijfeld de top van de ZLTO, hierbij de link naar het rapport van de Europese denktank.