zaterdag 6 augustus 2016

Het eerste schaap…


Het bestuur van de Brabantse gemeente Son en Breugel heeft besloten dat er een rem komt op intensieve veehouderij. Voorlopig worden geen vergunningen behandeld van varkens- en pluimveehouderijen met een verhoogd gezondheidsrisico voor de inwoners. Burgemeester en Wethouders hebben dit besloten. Ze reageren op uitkomsten van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. Hieruit bleek voorlopig onder meer dat mensen die in de buurt van intensieve veehouderijen wonen vaker longontsteking, eczeem en darmontstekingen hebben dan anderen.


'Pas op de plaats'

De uitkomsten van de studie werden begin juli bekend. Son en Breugel is voor zover bekend de eerste gemeente in Brabant, die op deze manier reageert op de resultaten van het onderzoek. “We nemen de gezondheid van onze inwoners serieus en willen dus dat er pas op de plaats wordt gemaakt”, vertelt wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen.
B&W van Son en Breugel hebben het besluit eigenhandig genomen. Ze hebben inmiddels wel contact gehad met buurgemeente Sint-Oedenrode. Van den Nieuwenhuijzen vond het nog te vroeg om ook te gaan praten met de GGD Brabant-Zuidoost en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).

Zuidoost-Brabant

Begin september komen gemeenten uit Zuidoost-Brabant bij elkaar om over de ontstane situatie te praten. De bijeenkomst komt er op initiatief van de Peelgemeenten. Hier zijn nog geen (beperkende) maatregelen genomen, terwijl in die regio veel varkens- en pluimveehouderijen staan. De gemeente Deurne bijvoorbeeld wil eerst wachten op ‘Gezondheid en omwonenden’, een handreiking die het bestuur van de provincie aan het opstellen is.

Wachten op handreiking

“Tijdens de bijeenkomst in september hopen we van het bestuur van de provincie handreikingen te krijgen hoe we als gemeenten kunnen handelen. Ondertussen is het onderzoek van het RIVM nog niet afgerond en verwacht ik vóór 2017 de eindrapportage”, aldus Van den Nieuwenhuijzen.

Bron: Omroep Brabant; 4 augustus 2016


ZLTO boos

"Dit is een veel te voorbarig besluit." De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) is absoluut niet te spreken over het besluit van de gemeente Son en Breugel om voorlopig geen vergunningen voor varkens- en pluimveehouderijen te behandelen. "Er is geen reden om dit acute besluit te nemen", vindt Maarten Leseman van ZLTO.

Wetenschap aangevochten

De gemeente nam het besluit aan de hand van een onderzoek van het RIVM. "Dat is echt onzin", zegt Leseman stellig. "De uitstoot van fijnstof bij pluimveehouderijen is echt maar iets verhoogd. En bij de veehouderijen is helemaal geen verband tussen uitstoot en ziektes als MRSA. Er is geen reden tot paniek."

Al eerder vocht ZLTO de resultaten van het RIVM onderzoek aan omdat het om slechts geringe, onbeduidende, gezondheid risico’s voor inwoners zou gaan.


Bang voor schapen

Son en Breugel is voorlopig de eerste gemeente die op basis van het rapport van het RIVM geen vergunningaanvragen in behandeling neemt. "Maar geldt straks niet dat als één schaap over de dam is, er straks meer volgen?", vraagt Leseman zich hardop af. "Daar zijn wij wel bang voor in ieder geval."

Bron: Omroep Brabant; 4 augustus 2016


Reageren? Hebt u waardering voor bestuurders die het lef hebben zich in te zetten voor de gezondheid van de inwoners? Waarom denkt u dat bestuurders van de Peelgemeenten wachten op instructies uit Den Bosch? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com