donderdag 18 augustus 2016

Gigastallen moeten verboden worden

Dit was de stelling bij Standpunt.nl op 17 augustus 2016. Van de luisteraars die reageerden stemde 70% vóór en 30% tegen de stelling. 'Deskundige' in de uitzending was Gert Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders en eerder lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Hij begreep natuurlijk niets van het groot aantal voorstemmers.


Inleiding

In het Limburgse Grubbenvorst zijn plannen voor een 'gigastal' met 1 miljoen kippen en 30.000 varkens weer een stukje dichterbij gekomen. Het zou de eerste stal zijn in Nederland met zo’n grootschalige intensieve veehouderij. Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier noemt het een gigastal en gaat in beroep tegen de vergunning voor het opzetten van het bedrijf. Eerder kreeg Wakker Dier gelijk van de Rechtbank Limburg, maar omdat die de vergunning niet vernietigde, zet het gemengde agrarische bedrijf in Grubbenvorst haar plannen door.

Oneens

Volgens Wakker Dier is de 'gigastal' een 'dierenleedfabriek van Oekraïens formaat, waar een miljoen plofkippen gehuisvest worden.' Volgens het bedrijf zelf is dat klinkklare onzin. Het gaat om moderne intensieve veehouderij en de grootte zorgt juist voor voordelen. Zo wil het bedrijf geen antibiotica gebruiken en is de kans op verspreiding van dierziekten klein door het centraliseren van de dieren. De vraag is of Wakker Dier een idealistische strijd voert tegen iets wat zij per definitie afkeuren. Of is intensieve veehouderij echt slecht voor dier en mens?

Toelichting Milieudefensie

Dieren in een megastal komen nooit buiten, kunnen niet wroeten en zien (vrijwel) geen daglicht. Staarten worden zonder verdoving afgeknipt en hoektanden ingekort. Het veevoer wordt ver van de boerderij geteeld en met vrachtwagens aangevoerd. De mest en het slachtvee worden weer afgevoerd. Deze manier van veeteelt heeft weinig meer met landbouw te maken. Daarom noemen we een mega stal ook wel een veefabriek.


Hoeveel megastallen in Nederland?

Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in 2015 in opdracht van Milieudefensie blijkt dat in acht jaar tijd het aantal megastallen bijna is verdrievoudigd van 301 naar 803 bedrijven. De groei vindt in alle provincies plaats. In Noord-Brabant zijn veruit de meeste megastallen te vinden: 259, bijna een derde van alle megastallen in Nederland.

Wat is er mis met megastallen?

De intensieve veehouderij is slecht voor het milieu, dieren en mensen; er ontstaat een groot mestoverschot, dieren worden behandeld als vleesmachines, megastallen veroorzaken lokale milieuvervuiling zoals fijnstof, er zijn risico's voor de volksgezondheid in verband met de kans op de verspreiding van ziektes, het veevoer komt uit andere landen (bijvoorbeeld soja uit Latijns-Amerika) en veroorzaakt uitputting van de bodem daar, voor iedere megastal sluiten minimaal drie gezinsbedrijven, megastallen verpesten het landschap.

Bron: Milieudefensie


U en de gigastal

Inwoners van Deurne mogen de komende jaren driemaal deelnemen aan verkiezingen. Eerst voor het bestuur van Nederland, dan voor het bestuur van Deurne en tot slot voor het bestuur van Noord-Brabant. Politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen zullen zeker standpunten verdedigen over intensieve veehouderij in Nederland. Inwoners doen er goed aan tijdig hun eigen mening te vormen en kritisch de verkiezingsprogramma’s te lezen, voor zover die leesbaar zijn.

Stuur uw bericht over intensieve veehouderij in Deurne naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com