vrijdag 5 augustus 2016

Deurne, raadsvragen over misleiding door raadsbrief


Duurzaam Deurne nieuws publiceerde op 29 juli 2016 het artikel ‘Raadsbrief Deurne, misleiding door statistieken. Zie het artikel. Het artikel werd door zeer veel lezers bekeken en van positief commentaar voorzien. De Burgerpartij Transparant Deurne reageerde onmiddellijk met het stellen van vragen aan de leden van de gemeenteraad. Zie de site van Burgerpartij Transparant Deurne voor de tekst van de raadsvragen. De vragen:

1. Is het artikel bij u bekend?
2. Zijn de door Duurzaam Deurne opgevoerde cijfers en feiten correct?
3. In het positieve geval: bent u bereid dit ook te communiceren?
4. Heeft de vorige portefeuillehoudster wellicht in het haar kenmerkende enthousiasme de harde feiten (statistieken) wellicht onbedoeld iets te positief voorgespiegeld?
5. Bent u ook van mening dat er via gemeentelijk beleid de afgelopen jaren een verbetertraject veehouderij werd ingezet?
6. Bent u bekend met het feit dat geurwassers in Deurne regelmatig niet aan staan?
7. Een verontruste huisarts uit Deurne heeft zich op 8 juli tot de gemeenteraad gewend. Hij maakt zich zorgen over de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij. Heeft u, mede in het licht van het recent gepubliceerde rapport ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’, al een gesprek hierover met hem gevoerd c.q. bent u wel van plan dit binnenkort te doen?


Commentaar Duurzaam Deurne nieuws

Het is merkwaardig dat het college van B&W van Deurne nog niet heeft gereageerd op het artikel in Duurzaam Deurne nieuws. Een formele brief van een wethouder aan de leden van de gemeenteraad hoort 100% correct en inhoudelijk onvoorwaardelijk juist te zijn. Het past niet als een lid van het college onder de titel ‘BeterBuitenGebied’ de raad en andere betrokkenen in Deurne bewust misleid met onjuiste informatie.


Herhaling uit het artikel van 29 juli

Conclusie

De RaadsInformatieBrief suggereert een verbetering van de veehouderij in Deurne die er absoluut niet is. Dom of geslepen? Waarom probeert het college de inwoners van Deurne zand in de ogen te strooien?

Visie

Iedere visie op de toekomst van de veehouderij in Deurne ontbreekt. Die visie is hard nodig nu de economische vooruitzichten voor zowel de varkens- als de melkveehouderij belabberd zijn. Voor zover Deurne een veeteeltgemeente wil blijven zal een totaal andere weg ingeslagen moeten worden. Dat vinden zelfs LTO Nederland en de Rabobank. Kom op college, doe je best voor de inwoners van Deurne. Inwoners zijn benieuwd naar jullie visie.

Verkiezingen 2018

De toekomst van de veehouderij in Deurne zal zeker een van de belangrijkste onderwerpen van de komende verkiezingen zijn. Daarvoor zijn zowel bedrijfseconomische argumenten als maatschappelijke- en gezondheidsredenen aan te voeren. Los van de standpunten van de huidige coalitie, die duidelijk voorstander is van voortzetting van intensieve veehouderij, zal iedere partij die deel gaat nemen aan de verkiezingen, de inwoners van Deurne duidelijk moeten maken wat de inwoners kunnen verwachten. Het worden spannende en beslissende jaren voor de Deurnese politiek en vooral voor de inwoners.


Reageren? Bent u blij met de intensieve veehouderij in Deurne en de houding van het bestuur van de gemeente? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com