zondag 7 augustus 2016

Brabantse realiteit


Drie megastallen in Baarle-Nassau omsluiten één burgerwoning (de boeren zelf wonen elders). De bewoner wordt binnenkort op voorschrift van zijn longarts opgenomen in een sanatorium. Vergunningverlening lijkt met de feitelijke situatie niets meer te maken te hebben.


Geiten

De gemeente Baarle-Nassau heeft afgelopen week toestemming gegeven voor de uitbreiding van een geitenhouderij. Het bedrijf wordt 2,9 ha. groot en er zullen 6.154 geiten en 134 runderen op het perceel gehouden gaan worden. Het mestbassin van dit bedrijf wordt 4.800 m3. De burgerwoning van de overbuurman ligt op circa 25 m. afstand.

Varkens

Binnen een afstand van 100 meter van deze geitenhouderij gaat de achterbuurman varkenshouder 2.132 zeugen en 6.624 vleesvarkens houden op een perceel van 2,5 ha. Het mestbassin van dit varkensbedrijf heeft een inhoud van 5.000 m3. Dit mestbassin grenst direct aan het perceel van een burgerwoning.

Kippen

Op nog geen 100 meter afstand van de geitenhouderij gaat een vleeskuikenbedrijf uitbreiden tot 2,5 ha. Op dit bedrijf zullen in de nabije toekomst 130.000 vleeskuikens worden gehouden. Ook het perceel van dit bedrijf grenst direct aan een burgerwoning. De afstand tussen het stallencomplex en de burgerwoning is circa 35 meter.

Lieve buren

Deze drie mega-stalcomplexen omsluiten met elkaar één burgerwoning. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant, de linkerkant en de rechterkant van de woning staan straks enorme stalcomplexen tot aan de perceelgrens. Voor de goede orde; de 3 ondernemers wonen niet bij het bedrijf. Zou dat komen omdat de stank ter plaatse niet te harden is en omwonenden ziek worden van de grote hoeveelheden fijnstof en ammoniak die hier de lucht in gaan?

Falend bestuur

Deze casus is een schoolvoorbeeld van de falende ruimtelijke ordening in Noord-Brabant. Hier wordt een burgerwoning ingeklemd tussen mega-stalcomplexen van 2,5 ha. tot 2,9 ha. Let wel, met instemming van het bestuur van de provincie Noord-Brabant die zonder bestudering van de betreffende dossiers de ontheffingen heeft verleend. Het urgentieteam heeft inmiddels met stille trom dit slagveld verlaten.

Murw

Omwonenden verzetten zich niet meer. De buurman die door de stalcomplexen wordt ingesloten is er vanwege zijn slechte gezondheid niet meer toe in staat. Hij wordt binnenkort op voorschrift van zijn longarts opgenomen in een sanatorium. De overige omwonenden mopperen wel achter gesloten deuren maar durven niet naar buiten te treden. Sneu hè, dat je als burgers in het buitengebied zo wordt geterroriseerd door het bestuur van je eigen gemeente, je buren veehouders en het bestuur van de provincie?

Bron: Facebook

Reageren? Kan zoiets in Deurne niet gebeuren? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com