donderdag 11 augustus 2016

Besturen met of zonder dialogen?

Nieuw in Noord Brabant is het verschijnsel dat bestuurders proberen problemen aan te pakken via de weg van de dialoog. De dialoog is typisch een werkwijze van en voor politieke bestuurders. Als het politieke gedoe tot niets leidt worden belanghebbenden opgeroepen tot een dialoog. Al dan niet aan een keukentafel.

Deftige dialogen

Op provinciaal niveau werden deftige dialoog party’s voor insiders georganiseerd in De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Op 28 en 29 januari 2015 was daar de eerste ‘Rafael Dialoog’ (deftige naam), een dialoog van 24 uur over de toekomst van de Brabantse landbouw. De dialoog ging over de vraag: “Hoe kunnen we die landbouw zo duurzaam mogelijk inrichten, zonder een gevaar te vormen voor milieu of volksgezondheid, en zonder overlast voor omwonenden?”

Zachte dood 

Bijna 100 mensen gingen met elkaar in gesprek om te komen tot nieuwe inzichten en werkwijzen. Deelnemers waren vertegenwoordigers van bestaande belangengroeperingen. Allemaal gepokt en gemazeld in en door het politieke spel. Gewone inwoners waren er nauwelijks of niet. Over de dialoog verscheen een chique boekje. Brabant werd er niet beter door bestuurd. Duurzame landbouw kwam niet dichterbij. Deze dialoog stierf een zachte dood.

Boeren en burgers dialoog

Een andere poging was de ‘boer-en-burger dialoog’, georganiseerd door de Brabantse urgentie-fabriek. Leden van urgentieteams probeerden boeren en inwoners in een ‘keukentafel dialoog’ bij elkaar te brengen. Als er geld beschikbaar was voor verplaatsing of beëindiging van overlast gevende boerenbedrijven kon de dialoog soms met succes worden afgesloten. In veel andere gevallen werden tegenstellingen alleen maar groter. Brabant werd ook door deze dialogen niet beter bestuurd.

Mest

Nieuw zijn de mest-dialogen. Veel geschreeuw, weinig wol. De mest wordt niet minder, maar positief is dat inwoners wèl gestimuleerd worden om zich sterker op te stellen. Zo hebben dialogen nog een positief gevolg. Het besturen wint natuurlijk niet aan kwaliteit. Alleen worden adviseurs er rijker van.

Netwerken

Een van de karakteristieken van dorpen als Deurne is dat iedere inwoner met de gemeenschap verbonden is door netwerken. Centraal staat het netwerk van de familie, met verjaardagen als hoogtepunt. Ook vriendengroepen zijn belangrijke netwerken. Er zijn netwerken in buurten en rond sport- en spel clubs. Via netwerken wordt veel geregeld en geritseld.

Netwerken en politiek

De belangstelling van inwoners van Deurne voor de politiek is niet groot. Politieke partijen hebben een zeer beperkt aantal leden. Politieke bijeenkomsten worden niet al te best bezocht. Aan verkiezingen doen steeds minder inwoners mee. Netwerken voor en door politieke partijen zijn bij  inwoners van Deurne veel minder populair dan andere netwerken.

Netwerken winnen

In een dorp als Deurne zijn geleidelijk netwerken belangrijker voor de toekomst van het dorp dan politieke partijen en het politieke bestuur. Netwerken worden ondersteund door sociale media. Informatie verspreidt zich razendsnel binnen netwerken. Vergaderingen en andere bijeenkomsten kunnen daarmee niet concurreren. Dialogen zijn daarentegen al achterhaald vóór ze beginnen. Het is tijd voor èchte bestuurders die begrijpen hoe netwerken functioneren en hoe gemeenten echt bestuurd moeten worden. Waar zijn deze bestuurders te vinden?

Reageren?
Welke bestuurder uit Deurne heeft een mening over dialogen, netwerken, sociale media en de professie van het besturen? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com