zondag 24 juli 2016

Voorbeeld voor Deurne (2)

De PvdA in de gemeente Hof van Twente pleit voor een reddingsplan voor boeren in Hof van Twente en breder in de hele regio Twente. Dat plan moet een einde maken aan grootschalige landbouw. De focus moet komen te liggen op duurzame productie. Een project van de lange adem, waar een investering van zo'n 80 miljoen euro voor nodig is.


Aanleiding

De prijzen die boeren voor hun producten krijgen, blijven maar zakken. Boeren moeten dus meer produceren om voldoende inkomen te genereren. Het gevolg daarvan is dat bedrijven steeds groter worden. "Investeringen die niet meer te dragen zijn door gezinsbedrijven", zegt Rijkens, voorzitter PvdA in Hof van Twente. Hij voorziet dat de boerenbedrijven, ook in Twente, op termijn worden overgenomen door multinationals. “Grote bedrijven die geen enkele binding hebben met de regio."

Reddingsplan

Dat wil de PvdA voorkomen en een reddingsplan moet dat bewerkstelligen. Centraal in dat plan staat duurzaamheid. Duurzaam investeren levert producten op waar de boer wel waarde aan toevoegt, denkt Rijkens. "We moeten investeren in de sector. De boeren helpen met het ontwikkelen van een tweede tak zodat boeren minder afhankelijk worden van fluctuaties op de markt."

Tweede tak

Rijkens denkt aan boeren die een zorgboerderij beginnen of energie gaan leveren aan de omgeving. Al die stallen bieden immers voldoende ruimte voor de plaatsing van zonnepanelen. Uiteraard gebeurt dit nu ook al veel. Boeren zijn bijvoorbeeld een camping begonnen op hun terrein en gasten helpen mee op het bedrijf.

Het bank infuus

Dat er iets moet gebeuren, staat voor de PvdA vast want uit onderzoeken blijkt dat de situatie bij veel boeren schrijnend is. "Mensen hebben een idyllisch beeld van de boerderij maar de meeste mensen hangen aan het infuus van de bank."

Investeringen

Hoeveel geld er geïnvesteerd moet worden de komende jaren? Tot echt concrete bedragen komt Rijkens niet maar hij noemt wel de 'Agenda van Twente'. Dat is een meerjarenplan dat is bedoeld om Twente in sociaaleconomisch opzicht te versterken. In dat project is volgens Rijkens al zo'n 80 miljoen geïnvesteerd. Eenzelfde bedrag zou hij ook graag willen investeren in het reddingsplan voor de boeren in Twente.

Bron: RTV OOST; 19 juli 2016

Reageren? Denkt u dat politieke partijen in Deurne een dergelijk initiatief zullen nemen? En zou er dan voldoende steun zijn van andere politieke partijen? U kunt mailen naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com