zaterdag 23 juli 2016

Voorbeeld voor Deurne (1)

De zeven boeren van Schiermonnikoog willen samen overstappen op een biologische bedrijfsvoering. ,,Nog meer uit de koe en nog meer van het land is een heilloze weg.” 


Voorbeeld

“Dit is een historisch moment en jullie zijn een voorbeeld voor de rest van het land.’’ De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog viel veel lof ten deel na de presentatie van een plan om de melkveestapel op het eiland te halveren tot zo’n 325 koeien. De boeren willen overstappen op een biologische dan wel zeer extensieve bedrijfsvoering, met mogelijk een eigen kaasfabriekje. Het is inderdaad bijzonder dat een groep boeren in een regio gezamenlijk besluit om de veestapel in te krimpen.

Ammonniak

De eilander boeren zijn bereid om onder voorwaarden deze stap te nemen, in de wetenschap dat ze anders zware investeringen zouden moeten plegen om hun veestapel op peil te houden. Onderzoek wijst uit dat de ammoniakuitstoot van de veehouderij de natuur op het eiland zwaar belast. Het kost Natuurmonumenten veel moeite om de vergrassing en verstruiking van de natuur op Schier tegen te gaan.

Luchtwassers

De boeren hadden de ammoniakuitstoot wel iets kunnen beperken door te investeren in luchtwassers en speciale vloeren in hun stal. Ze hebben echter besloten om het over een andere boeg te gooien omdat ,,wij hier de race om meer uit de koe en meer van het land te halen toch verliezen”, aldus boerenvoorzitter Johan Hagen.


Verdienmodel

Hagen: ,,We moeten naar een verdienmodel met een hogere melkprijs.” Overheden en natuurorganisaties juichen deze stap van harte toe en dat biedt de eilander boeren ook wel een onderhandelingspositie. Zo stellen ze aan de omschakeling  de eis dat natuurorganisaties terreinen moeten inrichten voor ganzen.  Voor minder vee, melk, mest en voeraankopen moeten ook andere partijen hun steentje bijdragen.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zou terreinen kunnen inrichten voor ganzen, om de immense ganzendruk op het boerenland te verminderen. Daarnaast vragen de boeren de Rabobank om een gunstige groenfinanciering, FrieslandCampina om een terugkeergarantie mocht het omschakelingsproject mislukken, en het Waddenfonds om een stevige bijdrage voor de mogelijk op te richten kaasfabriek.

Provincie

De provincie wordt gevraagd gelden uit de aanpak van stikstofverlaging (PAS) beschikbaar te stellen om de moeilijke omschakelingsjaren enigszins te compenseren. Dat geld is eigenlijk bedoeld om de vergrassing in natuurgebieden ongedaan te maken.


Serieuze veehouderij

Dit alles moet ertoe leiden dat er op Schier een serieuze veehouderij overblijft. ,,Hoe vaak hebben we wel niet gehoord: met al die toeristen kun je toch best wat minder boeren? Maar dan ben je bij ons aan het verkeerde adres. We willen er een serieuze boterham mee kunnen verdienen”, aldus Hagen. De Friese gedeputeerde Johannes Kramer heeft er alle vertrouwen in. Het mooie van het model is, vindt hij, dat de boeren het initiatief genomen hebben. ,,En dat is het beste. De boer moet zelf de leiding hebben.”

Bron: Dagblad van het Noorden; 11 juli 2016


Reageren? Denkt u dat een groep van Deurnese boeren ooit een initiatief  voor een serieuze veehouderij zal nemen? Of laten boeren alles afhangen van de ZLTO als hun vertegenwoordiging? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com