zondag 17 juli 2016

Veeteelt moet wijken voor gezondheid

Wie in een gebied woont met veel intensieve veehouderijen, zoals Deurne, loopt gezondheidsrisico’s. Het ruim 130 pagina’s tellende RIVM rapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ maakt dat duidelijk. In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 16 juli 2016, een uitgebreid verslag van een gesprek tussen boer en politicus Harrie Verkampen en voormalig huisarts Jan Hoevenaars.Probleem

Hoevenaars: “Eindelijk, ik waarschuw al jaren voor de gevaren van intensieve veebedrijven in dichtbevolkte gebieden. Nu staat op papier dat veel dieren en veel mensen dicht bij elkaar om problemen vragen is."
Verkampen: “Ja, de hoeveelheid fijnstof is gewoon niet goed voor mensen. Daar moeten we iets mee. Wij allemaal. Boeren en burgers, maar misschien nog meer de politiek."

Hoe verder?

Verkampen: “We moeten zorgen dat op alle stallen goede luchtwassers komen. Dan kunnen we direct de fijnstof en de ammoniak aanpakken. Een teruggang met 80 procent moet haalbaar zijn."
Hoevenaars: “Daar gaan we weer. We moeten nu écht meters gaan maken. Dat betekent dat we écht anders moeten gaan denken. Gezondheid voorop, in plaats van het economisch belang. Ik pleit voor een flinke krimp van de veestapel en handhaving op de regelgeving."

Problemen

Hoevenaars: ”Fijnstof is niet het enige probleem. Denk aan de risico’s van mutaties van ziektes. Als een virus muteert kan het zo op mensen overgaan, zoals bij Q-koorts gebeurde.”
Verkampen: “Volstrekt mee oneens. Onze dieren zijn gezonder dan ooit.”

Oplossingen

Verkampen: “De consument moet beter vlees willen en het goedkope lapje laten liggen. En: luchtwassers plaatsen en zo het probleem oplossen.”
Hoevenaars: “Harrie, hou op met die luchtwassers. Dat is korte termijn politiek. Als de veehouderij niet drastisch verandert, lost het probleem zich uiteindelijk zelf op. Het huidige verdienmodel van de veeteelt is failliet.”

Politiek (bestuur)

Naar aanleiding van het RIVM rapport besloten staatssecretarissen Van Dam en Dijksma het ‘wetsvoorstel dieraantallen’ van de plank te halen. Dan krijgen provincies en gemeenten (ook Deurne) meer wettelijke bevoegdheden om het aantal dieren te regelen.
Verkampen: “Dan moet de politiek (waarschijnlijk is bedoeld het bestuur) over de brug komen met goede regelingen voor boeren die willen stoppen.”
Hoevenaars: “Leg de verantwoordelijkheid in de regio. We moeten niet afhankelijk zijn van getreuzel in Den Haag, zoals bij de Q-koorts uitbraak.”

Conclusie

Hoevenaars en Verkampen: “De overheid (het landelijk, provinciaal en plaatselijk bestuur) moet nu wel direct werk maken van de onderzoeksresultaten. Achteroverleunen kan echt niet meer."

Bronnen: Eindhovens Dagblad; 16 juli 2016; artikel: “Kom Harrie, hou op met die luchtwassers” en digitaal artikel “Volop discussie over oplossen gezondheidsproblemen bij veehouderijen.” Bij het laatste artikel zit ook een link naar een video boodschap.Reageren? Tot nu toe heeft het bestuur van Deurne zich verscholen achter het bestuur van de provincie en het Rijk. De meerderheid van het bestuur van Deurne staat dichter bij de boeren dan bij de inwoners. Denkt u dat er nu iets gaat veranderen in de houding van het bestuur van Deurne? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com .