dinsdag 26 juli 2016

Raad van State fluit bestuur Sint Oedenrode terug

De Raad van State heeft het Groene Hart Brabant en de Brabantse Milieufederatie in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen het bestuur van de gemeente Sint-Oedenrode. De zaak draait om diverse percelen nabij het Morgenstraatje, de Slophoosweg/Baars en de Boxtelseweg 2, waar werkzaamheden hebben plaatsgevonden die het waardevolle kleinschalige cultuurlandschap ernstig hebben aangetast. Het Groene Hart Brabant en de Brabantse Milieu Fderatie willen nu dat de aangerichte schade in het gebied wordt hersteld.


Bestuur gecorrigeerd

De zaak begon al in 2005 toen het Groene Hart Brabant en de Brabantse Milieu Federatie bezwaar maakten tegen aanlegvergunningen voor het aanleggen van een sloot, het dempen van diverse sloten en het egaliseren en draineren van diverse percelen in Sint-Oedenrode. Het bestuur van de gemeente meende de bezwaren van het Groene Hart Brabant en de BMF te kunnen omzeilen met een beroep op een passage in het in 2012 van kracht geworden bestemmingsplan buitengebied. Daarin staat dat aanlegvergunningen niet nodig zijn voor werkzaamheden die in uitvoering zijn of al zijn uitgevoerd.

Truc gemeentebestuur

Omdat de werkzaamheden inmiddels waren uitgevoerd – met alle gevolgen voor het landschap van dien – vond het bestuur van de gemeente dat een vergunning niet meer nodig was en trok deze vervolgens in.

Illegale activiteiten

Nu, jaren later, stelt de Raad van State het Groene Hart Brabant en de Brabantse Milieu Federatie alsnog in het gelijk. De betreffende passage uit het bestemmingsplan buitengebied kan niet worden gebruikt om uitgevoerde werkzaamheden die onder het oude én nieuwe bestemmingsplan buitengebied vergunningplichtig zijn opeens vrij te stellen van een vergunningsplicht. Dat zet immers ook de deur open voor illegale activiteiten.


Compensatie

Het bestuur van de gemeente moet de bezwaren die het Groene Hart Brabant en de Brabantse Milieu Federatie destijds tegen de aanlegvergunningen hadden nu alsnog beoordelen. Het Groene Hart Brabant en de BMF willen compensatie voor de aangerichte schade in het gebied. Voor zover dat  mogelijk is, moet het gebied in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld.

Bron: Nieuwsbrief Brabantse Milieufederatie juli 2016


Burger participatie

De actie van inwoners en natuur- en milieu organisaties heeft, weliswaar na verloop van heel veel tijd, in Sint Oedenrode geleid tot correctie van het gemeente bestuur. Er zijn in Noord-Brabant steeds meer voorbeelden van succesvol optreden tegen beslissingen die genomen worden door het door politieke partijen gesteunde bestuur van gemeenten. Ook in Deurne zijn inwoners en natuur- en milieu organisaties steeds meer actief in het meebesturen en zo nodig corrigeren. Zo ziet burger participatie er uit.


Reageren? Kent u voorbeelden van organisaties van inwoners en natuur- en milieu organisaties, die succesvol het bestuur van Deurne corrigeren? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com