dinsdag 19 juli 2016

Ingrijpende reorganisatie varkenshouderij

Van de kleine 5000 varkenshouders in Nederland stoppen er de komende jaren zo'n 2000. Een ambitieus plan van de Rabobank, het ministerie van Economische Zaken en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) moet ertoe leiden dat de overblijvers winstgevend worden. Boeren die stoppen vervallen niet tot armoede, zo is de bedoeling van het plan.


Rabobank

De Rabobank is de belangrijkste partner in het plan. De bank heeft nu 2,3 miljard euro aan krediet uitstaan bij de varkenshouders. 83 procent van de varkenshouders zit bij de Rabobank. De bank probeert ook andere partijen in de varkensketen mee te krijgen bij de financiering. Maar kenners verwachten dat het grootste deel van de voor redding noodzakelijke 200 miljoen euro door de Rabobank moet worden opgebracht.  Zonder reddingsplan en investeringen in een gezondere varkenshouderij moet de Rabobank mogelijk een fors deel van de uitstaande kredieten afschrijven.

Verlies

Op dit moment lijdt het grootste deel van de Nederlandse varkenshouders verlies door de aanhoudend lage prijzen en de relatief hoge kosten om het vlees te produceren. Het aanbod van varkensvlees is groter dan de vraag. De export naar landen buiten Europa is onvoldoende om de problemen in Europa op te lossen.


De vraag

Varkenshouders moeten samenwerken in coöperatieve structuren om meer in te spelen op de wensen van de consument. Er is steeds meer vraag naar hoogwaardige producten met meer aandacht voor de leefomstandigheden van varkens. Kwantiteit (zo veel mogelijk produceren) is dan niet meer het belangrijkste.

Perspectief?

Door rechten en grond te verkopen kunnen varkenshouders die er slecht voor staan, stoppen zonder failliet te gaan. Zo vermijden ze een armoedeval. Op sommige plaatsen kan er daarna worden uitgebreid, terwijl in de nabijheid van woonwijken en natuurgebieden varkenshouderijen verdwijnen. De kosten hiervan zullen voor een groot deel worden gefinancierd door de Rabobank.

Bron: NOS.nl; 23 juni 2016


Reacties

Veel betrokken partijen hebben al gereageerd op het plan van Rabobank, een deel van het ministerie van economische zaken en de POV. Staatssecretaris van Dam van economische zaken wijst in een reactie op het belang van het ingrijpend verduurzamen van de varkenssector. In veel reacties wordt de  noodzaak ondersteund om de varkensindustrie drastisch in te krimpen en het mestprobleem op te lossen door het aantal dieren in grote stappen omlaag te brengen.
Het plan van de initiatiefnemers om in Nederland vrij baan te maken voor voortzetting van intensieve veehouderij wordt door zeer veel belanghebbenden, de inwoners voorop, rigoureus afgewezen. Nederland heeft een betere visie nodig. Intensief heeft niets met duurzaam te maken.Reageren? Wat is uw mening over het verduurzamen van de Nederlandse varkenshouderij? Welke ontwikkelingen zijn nodig en welke veranderingen wijst u af? Wat is het belang voor Deurne van een duurzame varkenshouderij? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com.