zaterdag 2 juli 2016

Het gaat de bioboer goed

De meeste boeren hebben het zwaar. Hard werken voor weinig geld en dan krijgen ze ook nog veel kritiek te verstouwen. Maar het kan anders, bewijzen deze biologische boeren. En er zijn er steeds meer. Deurne loopt achter, evenals grote delen van Brabant. Maar de verandering heeft ingezet. Dat is niet meer tegen te houden door ZLTO, Rabobank en andere belanghebbende beïnvloeders. Het woord is aan de echte bestuurders.


Platteland

Het platteland is niet meer wat het geweest is. Wie regelmatig het land doorkruist ziet de gevolgen van decennia schaalvergroting, productieverhoging tegen de klippen op, industrialisering en monoculturen. Je ziet de megastallen van kunststof, en donkergroene biljartlakens van raaigras; steeds vaker zonder koeien. Van menselijke bedrijvigheid is geen sprake, hoogstens rijdt er een buitenproportioneel grote landbouwmachine over een akker. Veldleeuweriken en andere akker- en weidevogels zijn zeldzaam geworden, heggen, bomensingels, hakhoutbosjes, kruidenrijke overhoekjes en bermen, ze zijn inmiddels dun gezaaid.

Nieuw systeem

Boeren is een vak, een zwaar vak bovendien. En boeren moeten hard werken voor weinig geld. Veel boeren zitten vast in een systeem waarin de enige manier om te overleven lijkt: nog meer produceren. Een derde van de melkveehouders kan de rekeningen niet meer betalen in wat ook wel de 'race to the bottom' wordt genoemd. Het moet anders, zo is inmiddels een breed gedeelde gedachte. Duurzaam en innovatief zijn de toverwoorden. “We zoeken boeren die geen bulk meer willen produceren, maar vlees van dieren die een beter leven hebben gehad”, zei staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam een paar weken geleden. “Minder gewasbeschermingsmiddelen, beter omgaan met de bodem. Het maatschappelijk belang zit hem in dierenwelzijn en natuur.”

Omslag

Die omslag maken valt niet mee. Omschakelen naar biologisch boeren, kost de eerste twee jaar alleen maar geld. En ook de cultuuromslag - van zo veel mogelijk produceren naar het maken van bijzondere, onderscheidende producten - is niet zomaar gemaakt. “Waar is het verdienmodel?”, riepen boze boeren al. Maar toch, er gebeurt wel wat. De boeren in dit verhaal bewijzen dat het kan. Zij combineren innovatie met duurzaamheid, verbinden oud met nieuw. Professioneel, maar met oog voor de bodem, natuur en dierenwelzijn. Ze brengen leven terug op het platteland. En ze boeren er goed bij.


Bodemleven

John Arink (47): “De bodemvruchtbaarheid is meetbaar. Die is hier in de afgelopen vijftien jaar alleen maar toegenomen. Chemie en landbouw passen niet bij elkaar. Door kunstmest en chemie neemt de bodemvruchtbaarheid af. Je ontneemt de bodem het vermogen zelf iets te doen. Het is als het leegtrekken van een accu. Je krijgt op korte termijn hogere opbrengsten, maar je soupeert de bodem op. Dat gebeurt in de gangbare landbouw volop en je kunt daarmee niet nog eens vijftig jaar doorgaan.”

Gesloten kringloop

Gerjo Koskamp (45), van boerderij Ruimzicht in Halle, de Achterhoek: “Het is hier net een alpenweide. Met paardenbloemen, witte en rode klaver, veldbeemd, timotee, cichorei, wilde peen, noem maar op. Die kruiden zijn enorm belangrijk. Rode klaver bindt bijvoorbeeld de stikstof in de grond, waardoor er minder mest nodig is. De melk krijgt ook smaak door die kruiden. We krijgen een toeslag vanwege het hoge gehalte aan gezonde vetten in de melk.”


Modderpoel

“In de zomer, als het 25-plus graden is, liggen ze hier volop in het water.” Bij de modderpoel staat de bokaal voor 'de beste modderpoel voor varkens', die ze in 2014 won. Met zachte dwang heeft Nieske Neimeijer (32) van biologisch varkensbedrijf Neimeijer in Heino, Overijssel, de zeugen nu even naar buiten geleid om te demonstreren hoe dat er dan uitziet. Als op de plaatjes: een paar varkens wentelen zich in het water, anderen vlijen zich in de modder. Nieske ging zich verdiepen in de biologische varkenshouderij. Samen met haar man sloeg ze aan het rekenen. Het bedrijf is inmiddels rendabel.

Bron: de Volkskrant; 11 juni 2016

Reageren? Welke Brabantse bestuurders hebben in de gaten dat het in Brabant drastisch anders moet? Niet meer luisteren naar de Rabobank, maar naar de natuur? Geen mestfabrieken maar vruchtbare landbouw en veeteelt. Niet meer, maar veel beter. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com