vrijdag 22 juli 2016

De kool en de geit…..

Mest is al tientallen jaren een probleem in delen van Nederland en zeker in het zuidoosten van Noord-Brabant. De oorzaak van het immense mestprobleem is de volledig uit de klauwen gelopen grootschalige intensieve veehouderij. Bestuurders en politici weten al tientallen jaren van het probleem en de oorzaak. Ook de oplossing is zonneklaar. Politici vinden het moeilijk toe te geven aan de echte oplossing. Sommige bestuurders van provincie en enkele gemeenten beginnen het licht te zien. Technische innovatie is het toverwoord bij ZLTO en grote vee-ondernemers. Inwoners willen een drastische vermindering van het aantal dieren. Ondanks krampachtige ‘dialogen’ zijn de standpunten niet te verenigen. Vee-ondernemers hebben een onwrikbaar uitgangspunt: “Hun eigen economie.” Inwoners willen een gezonde, prettige leefomgeving. Water, lucht en aarde moeten weer schoon worden. Gezondheid is belangrijker dan economie.


De kool en de geit….

Leo Lamers is al een loopbaan lang beleidsadviseur voor alles dat met de kwaliteit van ons landelijk gebied te maken heeft. Hij is ook schrijver van het boekje ‘De kool, de geit en het Nederlands mestbeleid’. In het bescheiden boekje van 85 bladzijden legt Leo Lamers op toegankelijke wijze uit waarom het mestprobleem al meer dan 25 jaar hoog op de Nederlandse beleidsagenda staat. Uit de tekst op de omslag: “Al die tijd is er geen oplossing gekomen en nog steeds worden normen voor waterkwaliteit overschreden. Lamers zet uiteen welke problemen voortkomen uit de grote veestapel en hoe politiek (bestuurders worden niet genoemd) en landbouw organisaties telkens weer achter de illusie van mestverwerking aan blijven lopen. Ondertussen verdwijnt een kwart van het mestoverschot uit de administratie en in het milieu.”

Kortom

“Het boek geeft inzicht in de omvang van een serieus maatschappelijk probleem en de mechanismes die ten grondslag liggen aan falend beleid.”

Het probleem

“Al een halve eeuw kampt Nederland met een mestoverschot en andere milieuproblemen als gevolg van veel te veel vee. Dat was natuurlijk te vermijden geweest als Nederland, net als Duitsland en Denemarken, de groei van de veestapel tijdig had gestopt……Maar de veehouderijsector en de veehouderij gezinde politieke partijen dromen zelfs nog over verdere groei van de veestapel. Hun oplossing: het verwerken van mest.”

Mest verdwijnt niet

Mestverwerking laat de mest niet verdwijnen en de afzet van de verwerkingsproducten (nog steeds mest) stagneert. Bovendien is mestverwerking erg duur. Inwoners ondervinden veel overlast van mest en mestverwerking. Hun protesten worden steeds heftiger en hebben steeds meer succes. De politiek moet kiezen tussen veel overlast voor alle inwoners en beperkt economisch voordeel voor enkele inwoners.


Van klein naar groot

Sinds 1950 neemt het aantal vee bedrijven in Nederland gestaag af. Maar de hoeveelheid vee neemt spectaculair toe omdat de overblijvende bedrijven steeds groter worden. Dat leidde al gauw tot ernstige mestoverschotten. Vanaf de jaren tachtig leek overheidsingrijpen de groei te stoppen. Maar de laatste jaren is de groei groter dan ooit en het mestprobleem is op de traditionele manier onoplosbaar geworden.

Gezondheid

Een deel van de Nederlandse politiek, en vooral enkele verlichte bestuurders, stuurt steeds meer op kwaliteit van de leefomgeving in ons dichtbevolkte land. Vooral gezondheidsrisico’s voor inwoners wordt steeds meer als reden gezien voor het inkrimpen van de veestapel. Het recente RIVM onderzoek naar de invloed van intensieve veehouderij op de gezondheid lijkt van beslissende invloed te zijn. ‘Sturen op dier-aantallen’ wordt het uitgangspunt.

Kringlopen

Het sluiten van de voer-vee-mest kringloop is een voor de hand liggende oplossing. Maar weinig politici en bestuurders hebben zich al in deze problematiek verdiept. Kringlopen zullen wel een hoofdonderwerp worden bij de aanstaande landelijke, provinciale en plaatselijke verkiezingen van bestuurders.

Lees het boek

‘De kool, de geit en het Nederlandse mestbeleid’, uitgeverij Landwerk, Wageningen (www.landwerk.nl ). ISBN 9789077824146.

Reageren? Hebt u een mening over mest en vee? Lees dit boek en uw mening krijgt een fundament. Spreekt u bestuurders aan op hun verantwoordelijkheid? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com .