woensdag 20 juli 2016

Brabants water moet snel schoner

De vier Brabantse waterschappen investeren de komende jaren tientallen miljoenen in schoner water. Maar dat is niet genoeg om het op orde te krijgen. Ton Boer is van de in Breda gevestigde Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB, de vier waterschappen samen). Die bond doet nu samen met het bestuur van de provincie een klemmend beroep op het Rijk om het water snel schoner te krijgen.


Problemen

Dé grote problemen in Brabants water, zegt Ton Boer, komen uit fabrieken, veeteeltbedrijven en uit de land- en tuinbouw met gewasbeschermingsmiddelen. En wat te denken van crimineel drugsafval en de met medicijnresiduen vergeven uitwerpselen van al die Brabanders?

Strenge eisen

Het landelijk bestuur moet eens rap zorgen dat met name producerende bedrijven, inclusief de agrarische bedrijven, strengere eisen opgelegd krijgen. De provincie en de vier waterschappen hebben momenteel te weinig middelen om het Brabantse water volgens afspraak schoner te krijgen.

Europa

Uit onderzoek van de Universiteiten van Tilburg en Utrecht blijkt dat verbetering van het water, volgens de Europese afspraken die er liggen, niet snel genoeg gaat en dat Nederland mogelijk forse schadeclaims krijgt opgelegd als de resultaten niet beter worden.

Verklaring

Volgens NBWB-secretaris Boer is het in Nederland veel moeilijker om het water schoon te krijgen dan in andere Europese landen. De verklaring is dat nergens in andere landen zoveel mensen op zo weinig vierkante meters wonen en werken. En dan kennen wij in Brabant met zoveel industrie en intensieve agrarische bedrijven nog extra problemen, nog los van al het drugsafval dat in de grensstreek wordt gedumpt. Het is gewoon moeilijker om Nederlands water op hetzelfde niveau als in andere landen te krijgen, maar dat eist Europa wel van ons.

Bron: BN DeStem; 18 juli 2016