dinsdag 14 juni 2016

Vluchtelingen welkom in Deurne

In september 2015 publiceerde een groep inwoners van de gemeente Deurne het artikel “De kracht van Deurne; steun aan vluchtelingen” op de site van Duurzaam Deurne nieuws. Korte tijd later volgde een tweede artikel over hetzelfde onderwerp. Beide artikelen zijn uitzonderlijk goed gelezen en besproken door zeer velen uit de Deurnese samenleving. De twee artikelen staan in de top 10 van de ruim 2000 artikelen die vanaf begin 2013 gepubliceerd zijn door Duurzaam Deurne nieuws.


Uit het eerste artikel

“In veel Nederlandse gemeenten hebben inwoners al initiatieven genomen om iets te betekenen voor de vele vluchtelingen die het oorlogsgeweld in het Midden Oosten en Afrika voorlopig achter zich hebben gelaten. In Deurne hebben het gemeentebestuur en politieke partijen nog niet van zich laten horen.” De groep inwoners stuurde een brief aan de voorzitters van alle fracties van Deurnese politieke partijen.
Het artikel lezen?

Uit de brief

“Middels deze brief vragen wij u de mogelijkheden te onderzoeken die de gemeente Deurne kan bieden om vluchtelingen te verwelkomen en hen onderdak te bieden……Wij doen een beroep op uw politieke partij om het bestuur van de gemeente Deurne te bewegen extra initiatieven te nemen om vluchtelingen opvang te bieden.”


Uit het tweede artikel

Wilbert van Deursen: “Als raadslid van Progressief Akkoord – GroenLinks heb ik het initiatief genomen om een motie voor te bereiden. Uitgangspunt van mij was dat deze motie door alle partijen gedragen zou worden. Alle fractievoorzitters waren het er over eens dat er aandacht moest zijn voor het vluchtelingenvraagstuk maar dat zij graag eerst overleg wilden hebben met de burgemeester om te bezien welke mogelijkheden er zijn alvorens zij een motie wilden ondersteunen. De burgemeester heeft vervolgens het initiatief genomen.”
Het artikel lezen?


Juni 2016

Inmiddels is Deurne bijna een half jaar verder. Steun aan vluchtelingen is in Nederland, en vele andere landen een hot item in de politiek geworden. Gelukkig heeft de politiek en het bestuur van Deurne een grote stap vooruit gemaakt. Vanavond, 14 juni 2016 spreekt de gemeenteraad van Deurne in een openbare vergadering over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om in Deurne een AZC (asielzoekerscentrum)  op te richten. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de vestiging van een asielzoekerscentrum voor 300 asielzoekers op de locatie Willibrordhaeghe voor de duur van 5 jaar met de optie tot verlenging met 5 jaar.


Grote meerderheid

Het raadsvoorstel is tot stand gekomen in nauw overleg met alle fractievoorzitters uit de raad. Het gevoel bestaat dat, als resultaat van het gevolgde zorgvuldige proces, de raad op 14 juni 2016 in grote meerderheid, en wellicht unaniem, zal instemmen met de komst van het asielzoekerscentrum naar Deurne. Concreet wordt verwacht dat de raad het college van burgemeester en wethouders zal belasten met het uitwerken en aangaan van een bestuursovereenkomst met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Inwoners van Deurne zullen nauw betrokken worden bij de totstandkoming van de overeenkomst.


Publiciteit

Het initiatief van het bestuur van de gemeente Deurne is onmiddellijk na bekendmaking op 13 juni 2016, uitvoerig positief gemeld in landelijke en plaatselijke pers. Deurne krijgt overwegend lof voor de zorgvuldigheid van het gevolgde proces.
Uit de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad: “We willen graag dat de toekomstige bewoners goede faciliteiten ontvangen en zich thuis gaan voelen in Deurne”. Op de steun van veel vrijwilligers kan het aanstaande AZC Deurne zeker rekenen.