vrijdag 10 juni 2016

Ophef over plan groot geitenbedrijf in Bakel

Bericht in het Eindhovens Dagblad over het plan van een vee-ondernemer om in Bakel een groot bedrijf met geiten te beginnen. Steeds meer protesteren inwoners, en niet alleen directe buren, tegen dit soort plannen. De lankmoedige houding van de plaatselijke en provinciale overheid met betrekking tot verdere groei van de intensieve veehouderij en relatie tot gezondheid, speelt hierbij zeker een rol. Inwoners accepteren steeds minder dat hun gezondheid door de overheid op het spel wordt gezet, met economie als argument. 


Het plan

Het is voorlopig alleen nog maar een plan, maar het veroorzaakt nu al commotie in de buurt. De familie Knoops uit Bakel wil een geitenhouderij met 2700 melkgeiten beginnen aan de Muizenhol, bij de grens tussen Bakel en Helmond.

Overlast

De omwonenden zijn ongerust over dat voornemen. Ze vrezen overlast door stank en vliegen, maar zijn vooral bezorgd om de volksgezondheid. De familie Knoops heeft op de Grotelseheide in Bakel een kleinere geitenhouderij, waar in 2009 Q-koorts is geconstateerd.

De buurt

"Er zijn toen ook mensen ziek geworden", vertelt mevrouw Klaasen. Ze woont tegenover het voormalige varkensbedrijf dat aan de geitenhouder verkocht is en voert het woord namens de buurt. De zorgen beperken zich niet tot enkel de bewoners. Klaasen: "Het is ook natuurgebied. Er komen hier heel veel fietsers en wandelaars." Bovendien zit pal ernaast, op Mathijseind, een varkensbedrijf met een vergunning voor tienduizend varkens.


Onwetendheid

Marie-José Knoops kan zich de ongerustheid van de buurtbewoners in Muizenhol heel goed voorstellen. "Maar dat komt vooral voort uit onwetendheid", zegt ze. "Er is commotie omdat mensen niet weten dat wij al verplicht enten tegen Q-koorts en dat de melk wordt gecontroleerd. We gaan nog een informatiebijeenkomst houden, met deskundigen erbij, om alles uit te leggen." De familie heeft zelf al de buurt ingelicht en de plannen laten zien.

Bron: Eindhovens Dagblad; 9 juni 2016

Reageren? Kent u vee ondernemers die wel in de gaten hebben dat verdere groei van de intensieve veehouderij onacceptabel is voor de meerderheid van de inwoners van Noord-Brabant? Mail uw voorbeeld naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com