zaterdag 4 juni 2016

Omschakeling Brabant naar biologisch

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord Brabant hebben de grootste moeite om enige sturing te geven aan het corrigeren van de volledig uit de hand gelopen omvang van de veestapel in Noord-Brabant. Een reeks ‘dialogen’, gewoon gemanipuleerde gesprekken tussen betrokken partijen, over de toekomst van de mest moest voor een doorbraak zorgen. Een oplossing is er, ook na drie gespreksronden, nog lang niet. Kan ook niet als er niet gestuurd wordt. Maar er zit enige beweging in de standpunten van de vee-ondernemers en hun aanhangers. Een stop op verdere uitbreiding van de veestapel is door GS al aangekondigd in een persbericht en zelfs ‘enige krimp’ wordt niet langer uitgesloten. Het dialoog-circus heeft tot oktober de tijd om nog iets te bereiken.

Biologisch

Leden van Gedeputeerde Staten spreken zich bij herhaling uit over verduurzaming van de Brabantse landbouw, tuinbouw en veeteelt. Als dit uitgangspunt echt was gehanteerd, dan kwam er op zeer korte termijn een einde aan de Brabantse grootschalige intensieve vee industrie die, zelfs met de meest geavanceerde innovatieve trucjes, nooit meer duurzaam te maken is. Iedere geïnteresseerde inwoner van Brabant hoeft maar op de fiets te stappen en rond te rijden op het platteland, om zelf tot deze conclusie te komen.

Omschakeling

Gelukkig hebben we ook nog een landelijke regering en die heeft besloten biologische landbouw te omarmen. De omschakeling van gangbaar naar biologisch wordt door de regering vergemakkelijkt. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken introduceert een financiële regeling die het boeren makkelijker maakt de lange periode van omschakeling naar biologisch (2 tot 3 jaar) te overbruggen.

Ambitie

Staatsecretaris Van Dam: “Ik wil hiermee een stimulans geven aan de groei van de biologische sector in Nederland. Als meer gangbare boeren overstappen naar biologisch, dan helpt dat in onze ambitie voor een duurzame landbouwsector.”
Dat komen we in Noord-Brabant helaas tekort: bestuurlijke ambitie. Woorden en daden.

Afnemend marktaandeel

De markt voor biologische landbouwproducten groeit, met name in de Europese Unie en de Verenigde Staten. Naar verwachting op langere termijn ook in grote delen van Azië. De biologische productie in Nederland groeit minder snel, waardoor het relatieve marktaandeel van de Nederlandse biologische veeteelt en land- en tuinbouw afneemt. Het kabinet ziet daar kansen. Als meer gangbare bedrijven omschakelen naar biologisch, dan is dat één van de sporen waarmee de Nederlandse landbouwsector kan verduurzamen en concurrerender kan worden.

Kosten van omschakeling

Tijdens de omschakelperiode moeten de regels voor biologische productie reeds worden toegepast, maar kunnen de producten nog niet als biologisch worden verkocht. Het omschakelende bedrijf maakt in die periode extra kosten. Deze tijdelijke onbalans is voor de omschakelende ondernemer onvermijdbaar. Daar heeft de regering nu, samen met partners, een oplossing voor. Per 1 januari 2017 komt een nieuwe regeling.

Duurzaam Brabant

Waar blijft het beleid van de regering van Noord Brabant om van Brabant een biologisch kerngebied in Europa te maken. Ook intensieve kippen-, koeien-  en varkensbedrijven kunnen biologische bedrijven worden. Geen mestprobleem meer. Goed voor de economie en prima voor de gezondheid van de inwoners. Daar zijn geen geforceerde ‘dialogen’ voor nodig. Wel een kundig en krachtig bestuur.

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid; 2 juni 2016

Reageren? Zijn er nog andere mogelijkheden om agrarisch Brabant duurzaam te maken? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com