woensdag 15 juni 2016

H2S gas in de grond, is dat wel gezond?

De Brabantse Milieufederatie organiseerde eerder, op 12 mei 2016, een informatiebijeenkomst over H2S gas (rotte eieren) en onze gezondheid. Helaas moest de activiteit uitgesteld worden omdat de belangrijkste spreker niet aanwezig kon zijn.
Er is nu een nieuwe datum vastgesteld: donderdag 7 juli 2016. Alle belangstellenden worden door de Brabantse Milieufederatie vanaf 19.30 uur welkom geheten in Zalen van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. Deelname is gratis.

Aanleiding

In 2012 werd een kind ziek bij een waterspeelplaats in het Zandbos in Deurne. De oorzaak: tijdens het oppompen van grondwater kwam H2S-gas, oftewel waterstofsulfide vrij. H2S gas is te herkennen aan de 'rotte-eieren-lucht'. Andere incidenten volgden. Deze voorvallen waren aanleiding voor verschillende onderzoeken naar het vrijkomen van H2S-gas uit het Brabantse grondwater. Inmiddels is in Deurne en in andere delen van Noord-Brabant grote onrust ontstaan over het gevaar van H2S gas in onze bodem. Veel vragen, met name over de oorzaak en mogelijke gevolgen zijn nog niet beantwoord.

TNO rapport

Het TNO rapport “H2S in de bodem vaak voorkomend verschijnsel” dat eind 2015 verscheen, gaat over het meest recente onderzoek. Bij dat onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant, stond de vraag naar de oorzaken van H2S-gas centraal. Ook ging het onderzoek over de vraag of ook elders in Brabant bij het oppompen van grondwater soortgelijke problemen zouden kunnen voorkomen.


Conclusies

Bij de informatiebijeenkomst op donderdag 7 juli staat de vraag centraal wat nu precies de conclusies zijn uit het TNO rapport. Ook gaat de bijeenkomst over de vraag wat de uitkomsten van het onderzoek betekenen voor de volksgezondheid in Noord-Brabant. De bedoeling van de avond is dat aanwezigen duidelijk, eerlijk en transparant geïnformeerd worden over het onderwerp, dat al tot veel onzekerheid en discussie heeft geleid.


Programma

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, met een korte inleiding. Daarna zal TNO onderzoeker Hans Peter Broers het TNO onderzoek toelichten. Henk Jans, arts en medisch milieukundige zal daarna het GGD advies en het gezondheid perspectief verduidelijken. Na een pauze is ruimte voor discussie. Deskundigen en lokale / provinciale bestuurders reageren op stellingen over het thema ‘H2S en ons aller gezondheid’. Deelnemers kunnen deelnemen aan de discussie. Om 22.00 uur wordt de bijeenkomst gesloten. Daarna is er gelegenheid voor napraten.

Bron: Brabantse Milieufederatie

Tam-tam

Het is belangrijk dat de informatie over de aanwezigheid van H2S gas in de grond veel inwoners bereikt. Geef de informatie over de bijeenkomst door aan uw buren, familieleden, mede-sporters en iedereen die gezondheid ook belangrijk vindt.