vrijdag 10 juni 2016

Geen grote mestfabriek in Noord-Brabant

Ooit was boereninitiatiefgroep MACE van plan een grote mestfabriek te stichten in het buitengebied van de Brabantse dorpen Venhorst en Landhorst. Midden op het platteland en ver weg van stadse actievoerders, dacht de initiatiefgroep. Maar de weerstand groeide. Inwoners zijn niet meer te lijmen met vage beloften en mooie uitspraken. Daar moeten Brabantse agrariërs en hun organisaties nog aan wennen. Het bestuur van Brabant ook, en met name de fracties die denken dat er nog een toekomst is voor grootschalige intensieve veehouderij in Noord-Brabant. Van Venhorst en Landhorst naar Oss

Het bestuur van Noord-Brabant bedacht een list. Een mestfabriek is een fabriek die prima past bij een terrein voor zware industrie. Zo’n terrein werd gevonden in Oss, aan de haven. Ver weg, bijna een kilometer, van de bebouwde kom van Oss. De procedures voor vestiging van MACE zouden snel doorlopen kunnen worden. Van mest op een industrieterrein heeft immers niemand last. Het bestuur rekende buiten de inwoners die, ook in een stad, zich steeds meer bewust zijn van de bedreiging van mest en de productie van mest, voor hun gezondheid.

Verzet in Oss

Zorgen over mestverwerking zijn niet langer exclusief voor het platteland. Als eerste Brabantse stad mengt Oss zich in de discussie, nu Europa's grootste varkensmestfabriek daar ineens in de haven wenst te komen. Het plan van de boereninitiatiefgroep MACE is al jaren oud maar mikte tot voor kort op een plek in het buitengebied van Venhorst en Landhorst. Buiten die twee kleine plattelandsdorpen was er weinig burgerverzet tegen. Dat verandert nu MACE, gesteund door het bestuur van de provincie, zijn oog op de Osse haven heeft laten vallen. In een nabijgelegen woonwijk zijn 2000 protestpamfletten verspreid.

Democratie van de stad

Dit betekent een nieuw element in het debat over mestfabrieken in Brabant. Tot dusver leefden er vooral zorgen bij mensen in relatief kleine dorpen als Moergestel, Venhorst en Nistelrode. Nu komt daar een stad bij. Volgens statenlid Hagar Roijackers (GroenLinks), maakt dit verschil: "De kracht van de stad en de democratie van de stad gaan in de discussie komen.” Voorzitter van MACE Frans Meulenmeesters ziet er minder nieuws in: "Overal waar wij willen komen, weten de groeperingen die tegen ons zijn de mensen te voeden met hun verhalen. Dat zie je nu dus in Oss gebeuren."

Bron: Brabants Dagblad; 9 juni 2016


Symptoom van een verleden tijd

Mest stinkt niet alleen, mest is een symptoom van een verleden tijd. Mest past niet meer bij de inwoners in 2016. De gemeenteraad van Oss eist unaniem een MER (Milieu Effect Rappotage) -procedure voor de mestfabriek van MACE. De gemeenteraad van Oss heeft unaniem ingestemd met een motie waarin wordt opgeroepen tot het voeren van een zogenaamde MER-procedure voor de vestiging van een grote mestverwerkingsinstallatie aan de haven. Een MER-procedure brengt de risico's voor milieu, overlast en veiligheid in beeld en biedt tegenstanders meer mogelijkheden tot bezwaar. De motie wordt omarmd door het college van B en W, dat al had aangegeven bij de provincie aan te dringen op een MER.

Risico

Joop van Orsouw (Beter Oss) hield de raad voor dat er behalve voor omwonenden ook een risico bestaat voor verlies van werkgelegenheid op het bedrijventerrein. "Er zitten verschillende bedrijven met geurgevoelige producten, die mogelijk schade ondervinden van een bedrijf waar mest wordt verwerkt."

Bron: Brabants Dagblad; 9 juni 2016


Het spel is op de wagen

Het plan om MACE te verplaatsen naar Oss heeft op veel plaatsen inwoners verder wakker geschut. Ondanks allerlei marketing trucs van mest-sympathisanten is het duidelijk dat inwoners steeds beter begrijpen waar de mest vandaan komt. De strijd die een einde zal maken aan de grootschalige intensieve veehouderij is nu echt losgebarsten. Inwoners bepalen hoe hun leefomgeving er uit moet zien. Daar zijn geen mestdialogen voor nodig. Inwoners bepalen welke bestuurders ze vertrouwen.


Meer weten over mestfabrieken?

Het Brabants Dagblad heeft een site geopend waarop het laatste nieuws over mestfabrieken in Brabant te volgen is. Lees de site en volg het nieuws over je eigen gezondheid.