maandag 20 juni 2016

Bestuur Noord-Brabant: gaat veestapel echt krimpen?

Het bestuur van de provincie Noord-Brabant wil ‘geen verdere groei en op termijn een zekere krimp van de veestapel’. Dat staat in een voorstel van Gedeputeerde Staten dat Provinciale Staten op 24 juni gaan behandelen. Het voorstel komt voort uit de dialoog die de afgelopen maanden is gevoerd tussen onder andere burgers, boeren en natuur- en milieuorganisaties.Minder beesten

De Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten zijn blij dat nu eindelijk zwart op wit staat waar zij al zo lang voor strijden: minder beesten in Brabant. Toch is van een doorbraak nog geen sprake. Eerst moet nader worden uitgewerkt hoe de stop op de groei van de veestapel en de successievelijke krimp precies vorm gaan krijgen. Ook moet worden bekeken hoe kan worden voorkomen dat in de tussentijd de veestapel nog substantieel groeit door de aanvraag van nieuwe vergunningen.

Dialoog

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de dialoog voort te zetten, zodat de deelnemers de kans krijgen goed uitgewerkte en breed gedragen voorstellen aan de politiek voor te leggen. De Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten steunen deze aanpak van harte en roepen Provinciale Staten op om de dialoogdeelnemers het vertrouwen te geven de dialoog voort te zetten, zonder vooraf opgelegde beperkingen.

Bron: Nieuwsbrief Brabantse Milieufederatie; 16 juni 2016