vrijdag 20 mei 2016

Huisarts: stop groei veestapel

Stop de groei van de veestapel per direct. Dat verzoek legde huisarts Willem Sanders vrijdagochtend 20 mei 2016 op tafel bij leden van Provinciale Staten van Noord Brabant. Sanders: "Met deze toename van het aantal stallen en dieren nemen ook de gezondheidsrisico's toe."Problemen

Sanders zei te spreken namens alle huisartsen in Reusel-De Mierden. Deze gemeente behoort tot de meest vee-rijke van Brabant. "Je ziet er door de jaren heen de problemen toenemen", zei Sanders. En burgers zien dat ook: "De toename van het aantal stallen en dieren veroorzaakt onrust onder de patiënten."

Ziektes

Volgens de huisarts zorgt de uitstoot van veehouderijen voor meer hart- en vaatziektes, kans op zoönosen zoals q-koorts en lastige resistentie voor antibiotica. Hij erkent dat er nog geen onomstreden bewijzen zijn. "Maar zo gaat dat in de wetenschap. Ook met roken en asbest ging er dertig jaar overheen voordat de overheid maatregelen nam”.

Uitstel

Vrijdagochtend presenteerden de deelnemers aan de zogeheten ‘Mestdialoog’ hun ervaringen aan de provinciale politiek. De gespreksleider van de Mestdialoog vroeg direct drie maanden uitstel omdat er nog geen eenduidig advies is. Voor het burgerplatform Minder Beesten is uitstel alleen acceptabel met een tijdelijk slot op de groei van de veestapel.

Bron: Eindhovens Dagblad; 20 mei 2016

Inwoners en de politiek

De inwoners van Noord Brabant hebben meer dan genoeg van het steeds verder toenemende aantal dieren in de provincie. Leefbaarheid is daarbij het sleutelwoord en gezondheid staat voorop. Het bestuur van de provincie staat voor een moeilijke opgave. Kiezen voor de inwoners betekent dat belangen van ondernemers (economie betekent geld) verschuiven naar het tweede plan. Bovendien is de politiek mede schuldig aan het ontstaan van de overspannen situatie, door beslissingen die door voorgaande besturen zijn genomen.

Mest is geld

Ondernemers hebben een verleidelijke  slogan: “Mest is veel geld waard”. In ondernemersland wordt dan gesproken over het verwaarden of vermarkten van mest. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn om uit de mest iets te halen dat geld opbrengt. Het bestuur van Noord Brabant heeft wel oren naar de ondernemerstaal, zoals blijkt uit het laatste nummer van het ‘Brabant Magazine’. Leefbaarheid levert geen geld op en de lobby van de inwoners is nu nog zwakker dan die van de ondernemers. Maar het zijn de inwoners die de bestuurders kiezen.‘Minder beesten’

Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee! Brabant is de meest vee-dichte provincie van Nederland. Er zijn veel te veel varkens, kippen, koeien en geiten in Brabant en de aantallen blijven maar groeien. De gevolgen voor de volksgezondheid, de leefbaarheid en het milieu zijn ernstig. De enorme veestapel heeft geleid tot een gigantisch mestoverschot. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze nu al overbelaste leefomgeving en grote risico’s voor onze gezondheid. Provinciale Staten nemen vóór de zomer een besluit over een nieuw mestbeleid. Zij kunnen kiezen voor de Brabantse burgers en hun leefomgeving door de groei van de veestapel te stoppen én te voorkomen dat overal in Brabant grote mestfabrieken worden gebouwd. Onderteken de petitie van het Burgerplatform Minder Beesten.

Bron: Burgerplatform Minder Beesten

Reageren? Wat doet u om Brabant weer gezond te maken? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com