woensdag 25 mei 2016

Hoe de aarde 10 miljard mensen kan voeden

De aarde kan makkelijk 10 miljard mensen voeden, maar niet op de manier waarop we nu te werk gaan. De grote uitdaging voor de toekomst wordt het behoud van de bodemvruchtbaarheid.

Probleem in een notendop

Groene vlaktes vol raaigras zonder enige boterbloem, zuring, klaver of andere kruidige planten, een boer op een grote trekker die er kunstmest op strooit, het is bestuurder Anne Jan Zwart van het bedrijf Ecostyle – leverancier van meststoffen en bestrijdingsmiddelen op natuurlijke basis – zwaar te moede. ,,Ziehier ons probleem in een notendop’’, zegt hij in zijn gloednieuwe kantoor op het Ecomunitypark in Oosterwolde. ,,We kunnen zo niet doorgaan; naast het terugdringen van de broeikasgasuitstoot vormt het behoud van de bodemvruchtbaarheid de grootste uitdaging voor onze toekomst.’’

Bodemleven

Doorgaan op de huidige manier is in Zwarts ogen een doodlopende weg. Hij stelt dat er te lang nauwelijks aandacht is geweest voor een gezond bodemleven. ,,Bodem en plant hebben we als een soort chemische fabriek benaderd. We zetten giftige middelen in als we een probleem signaleren om een economisch optimum te bereiken, maar gaan voorbij aan het gegeven dat de gezondheid van mens en dier de resultante is van het voedsel dat ze tot zich nemen. Gezonde voeding begint bij een gezonde grond.’’

Natuurlijke kringloop

Zwart bepleit een terugkeer naar het kringloopprincipe, en verwijst bij wijze van voorbeeld naar het bos. Dat is een organische kringloop. De bladeren vallen, worden verteerd en binnen een jaar worden ze omgezet in waardevolle voedingsstoffen. ,,Zolang mensen hun handen daarvan af houden, loopt het prima. Grijpen we in, dan gaat het mis.’’


Onder de grond

We begrijpen slechts 10 tot 20 procent van de werking van het leven ondergronds. Door te ploegen zetten we de microwereld van kevers, wormen, bacteriën en schimmels op z’n kop, terwijl die hard nodig zijn voor een gezond bodemleven. Of we injecteren mest; vanuit het belang van een gezonde bodem een heel verkeerde aanpak. ,,Met injectie breng je organisch materiaal direct bij de wortel van de plant, die vervolgens verbrandt. De wortel kan er niets mee, mest moet eerst door de micro-organismen afgebroken worden. Pas als reststof is het opneembaar om als voeding te dienen.’’

Herijking

Zwart signaleert tot zijn opluchting een voorzichtige ommekeer in de wijze waarop de bodem nu wordt behandeld. Dat gebeurt onder druk van consumenten en wetenschappers, die respect voor de natuurlijke waarden eisen. ,,We werken aan producten om de biodiversiteit van de bodem te verbeteren. Dat zal veel tijd en geld kosten. Alleen al het herstel van het bodemleven kost door de toepassing van kunstmest jaren.’’

Bron: Leeuwarder Courant; 19 mei 2016