dinsdag 10 mei 2016

Falende zorgverzekeraars woest

De drie grootste zorgverzekeraars van Nederland hebben de toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de rechter gesleept omdat deze hun wanprestaties wereldkundig maakte.

Fouten

Een van de redenen van de rechtszaak is dat de verzekeraars, bij wie in totaal bijna tien miljoen Nederlanders hun ziektekosten verzekeren, het niet kunnen verkroppen dat een overzicht van de per bedrijf gemaakte fouten openbaar is gemaakt. Dat bevestigt de ‘koepel Zorgverzekeraars Nederland’. De slechte publiciteit doet de verzekeraars zóveel pijn, dat ze er individueel nauwelijks iets over kwijt willen. Dat doen ze pas als het College van Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak heeft gedaan.


Financiële gevolgen

In december 2015 publiceerde de toezichthouder een rapport waaruit blijkt dat Zilveren Kruis/Achmea, VGZ en CZ in een steekproef één op de vier vragen van klanten onjuist beantwoordden. Die verkeerde antwoorden konden grote financiële gevolgen hebben voor verzekerden, als het echte klanten waren geweest en niet mysteryshoppers van onderzoeksbureau TNS/Nipo.

Mist

Zo werd foute informatie gegeven over het eigen risico, gewijzigde polisvoorwaarden of de vraag welke zorg wel en niet vergoed wordt. De drie grootste verzekeraars, die veel vaker de mist in gingen dan kleine, kregen een aanwijzing van de NZa. Dat is een dwingende waarschuwing, die kan uitmonden in een boete als er niet adequaat wordt ingegrepen.


Rechter

Op 14 januari 2016,  liep de deadline af waarop de verzekeraars hun zaakjes op orde moeten hebben. Maar nog voordat die verstreken was, stonden de ’grote drie’ in Den Haag voor de rechters van het College voor Beroep in het Bedrijfsleven. Ze willen dat de aanwijzing wordt opgeschort. Tijdens de zitting is het feit gehekeld dat per verzekeraar precies is aangegeven hoeveel fouten er zijn gemaakt.


’Belachelijk’

In de Tweede Kamer wordt van links tot rechts geschokt gereageerd op de rechtsgang. „De resultaten waren klip en klaar. Dan moet je je zaakjes op orde brengen, en niet naar de rechter”, vindt VVD’er Arno Rutte. PvdA-collega Bouwmeester: „Dit is belachelijk, waar halen ze het lef vandaan?”


Beroering

Politieke beroering was twee jaar geleden de aanleiding die tot de onderzoeken leidde. Een ex-kankerpatiënt kreeg aan de telefoon van verzekeraar ONVZ te horen dat hij zich niet bij hen kon verzekeren vanwege zijn ziekte. Daardoor was hij „als een brandend huis, en dat kan je ook niet verzekeren”.


Maatschappelijke rol

SP-Kamerlid Leijten zwengelde die zaak aan. „Het viel me toen al op hoe vuil er over de kankerpatiënt gepraat werd. Journalisten kregen te horen dat de patiënt  dit alleen maar deed omdat de SP dat zou willen, wat natuurlijk echt niet zo is. Ook nu laten zorgverzekeraars weer eens zien hoe ze hun maatschappelijke rol zien.”

Bezwaren tegen onderzoek

Zorgverzekeraar VGZ, waar oud-minister Klink (Volksgezondheid, CDA) in de top zit, wil geen woord zeggen over de rechtszaak. CZ zegt dat het onderzoek ’op meerdere punten niet deugdelijk is’, maar welke dat zijn wil een woordvoerder niet zeggen. Zilveren Kruis stelt vooral te procederen omdat de NZa niet alle antwoorden die aan de mysteryshoppers zijn gegeven, zou willen delen. Menzis, de vierde grote verzekeraar die zich wél neerlegt bij het oordeel van de NZa, stelt echter dat de toezichthouder die informatie wel heeft gedeeld.

Bron: de Telegaaf; 14 januari 2016


Reageren? Bent u wel of niet blij met het gedrag van deze verzekeraars? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com