maandag 23 mei 2016

Besturen van Brabantse gemeenten hebben geen visie

In het kader van het project ‘Veerkrachtig Bestuur’ heeft het provinciebestuur kritiek op gemeentebesturen in de Peel en in de Kempen. Provinciebestuur: “Ze ontwikkelen geen visie op de bestuurlijke toekomst van hun gemeente en dat is teleurstellend”.


Teleurstellend

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft het bestuur van gemeenten in de Peel en in de Kempen een flinke tik op de vingers gegeven. Het wordt 'teleurstellend' genoemd dat de zes Peel- en vijf Kempengemeenten geen gezamenlijke actie ondernemen om te komen tot een toekomstvisie. Dat staat in een brief die 20 mei 2016 aan de Brabantse gemeentebesturen is gestuurd. De Peelgemeenten en het Kempencluster krijgen de meeste kritiek. Het bestuur van de provincie gaat met hen in gesprek.

Fusies

Het bestuur van de provincie wil dat besturen van gemeenten met elkaar nadenken over ontwikkelingen als vergrijzing, leegstand en duurzaamheid. Moet dit leiden tot meer samenwerking of zelfs fusies? De provincie stelt ook dat onder meer Eindhoven en de A2-cluster Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck nog te weinig haast maken met het beantwoorden van vragen over ontwikkelingen in de toekomst.

De Peel

Erger is het in de Peel. Daar ontbreekt het aan een 'gevoel van urgentie' om de handen ineen te slaan, zeker gelet 'op de majeure opgaven voor dit gebied (o.a. landbouw en werkgelegenheid)', staat in de brief. Er is achterstand door het mislukken van Peel 6.1, een samenwerking van Helmond, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Asten. Burgemeester Alfred Veltman van Someren: "Ik ga dit eerst intern bespreken. Maar ik vind dat wij in de Peel op diverse terreinen goed samenwerken."

De Kempen

In de Kempen bereiden de besturen van Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Bergeijk en Bladel al gezamenlijk beleid voor. Ze hebben ook de intentie om dezelfde besluiten te gaan nemen over zaken als afval, toerisme, milieu. 'Waardevolle initiatieven', oordeelt de provincie, maar ze gaan niet ver genoeg. “Ze geven geen antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen”.

Bron: Eindhovens Dagblad; 21 mei 2016

Besturen zonder visie

Hoe kan het bestuur van een gemeente goede beslissingen nemen als visie op de toekomst van de gemeente ontbreekt? De oorzaak is wellicht dat politieke partijen die het bestuur vormen en steunen, zelf weinig bezig zijn met de toekomst. Over twee jaar zal blijken wat de kiezer hiervan vindt.

Reageren? Welke eisen stelt u aan goed bestuur? Moet een goed bestuurder visie hebben op de toekomst? Hoe ver moet die visie gaan? 2020, 2030, of nog verder? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com