zaterdag 28 mei 2016

Al dat vee maakt ons ziek

Vrijdag 27 mei 2016, stond in het Brabants Dagblad een bijdrage in de rubriek opinie van Ignas van Bebber, oncologisch chirurg. Van Bebber: “Alleen een slot op de groei van de veestapel is veel te bescheiden.” De oncoloog vervolgt: “De intensieve veehouderij bedreigt de gezondheid van de inwoners van Brabant.”


Industrie

De veehouderij is sinds de jaren 80 geprofessionaliseerd tot een intensieve, industriële bedrijfstak. In de vorige eeuw hadden we af en toe mond- en klauwzeer, een varkensgriepje en wat kippensnot. De laatste 20 jaar wordt echter gekenmerkt door een serieuze gezondheidsproblematiek voor mens en dier.

Gemuteerd virus

Vanaf 1998 toenemende varkenspest, vogelgriep (2003-2014), MRSA (2004-heden), blauwtong (2006), Q-koorts (2007-2011) en het Schmallenbergvirus (2011). Ruimingen van duizenden dieren staan nog op ons netvlies. Het varken verdient speciale vermelding als mengvat voor het menselijke influenzavirus, vogelgriep en varkensgriep.

Q-koorts 

De Q-koorts, vroeger gezien als een stalgebonden beroepsziekte, maakt in 2007 duizenden mensen in Noord- en Oost-Brabant ziek en kost 25 mensen het leven. Nog steeds zijn 250 patiënten chronisch arbeidsongeschikt. MRSA (40 procent is vee-gerelateerd) en ESBL producerende bacteriën zijn het gevolg van antibiotica-resistentie. MRSA kan een nauwelijks te behandelen infectie veroorzaken met soms de dood als gevolg.


ESBL

ESBL vormende bacteriën zitten niet alleen meer op (kippen)vlees, maar ook op groenten en fruit afkomstig van bemeste percelen. Gratis te krijgen in de supermarkt. Zo’n 10 à 15 procent van de mensen heeft deze ESBL producerende bacteriën al in het darmstelsel. Als je immuunsysteem ernstig is verzwakt, loop je een reële kans op een infectie met fatale afloop.

Prestige

Brabant wil een wereldspeler blijven. Prestige ten koste van onze gezondheid. Brabant heeft relatief het hoogste aantal longkankerpatiënten van Nederland. Brabant heeft een ongezond hoge dichtheid van veeteelt, vooral varkens. Varkensbedrijven zijn niet grondgebonden. Het voer wordt grotendeels geïmporteerd uit Zuid-Amerika met bulkcarriers. Een grote bulkcarrier heeft een dagelijkse uitstoot van fijnstof gelijk aan 1 miljoen personenauto’s.

Mestdialoog

Eerst bewijzen dat intensieve veehouderij onze gezondheid bedreigt? Niet nodig. Is al bewezen. Hebben we zoveel dieren in Brabant nodig? Neen! Driekwart van onze vleesproductie is voor de export. Alle mest blijft hier liggen, verdwijnt op een illegale manier en belast ons milieu enorm. Mestverwerking probeert op een droevige manier een potentiële groei van de veestapel toe te staan.

Weg uit Brabant

Het pas gepresenteerde rapport van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (21-5-2016) suggereert gedeeltelijke verplaatsing van de intensieve veehouderij naar bijvoorbeeld Centraal Europa, gekoppeld aan de bodems waar veevoer op wordt geproduceerd. Korte kringlopen dus, weinig transport en een evenredige verdeling van de milieu- en gezondheidsbelasting. Gun onze Europese medeburgers ook vee-gerelateerde opbrengsten.


Saneren, reduceren en verspreiden van de intensieve veeteelt over Europa. Heel veel Brabanders denken daar ook zo over. Wellicht tijd voor een referendum.


Bron: Brabants Dagblad; 27 mei 2016

Reageren? De boodschap van artsen dringt zeer langzaam door tot bestuurders van gemeenten, provincie en land. Die hebben de mond vol over innovatie en ontwijken beslissingen die een einde moeten maken aan de bedreiging van onze gezondheid. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com