woensdag 20 april 2016

Petitie tegen mestfabrieken

Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee.


Vee-industrie

Brabant is de meest veedichte provincie van het dichtbevolkte Nederland. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Nóg meer dieren betekent nóg meer mest. Dat leidt tot steeds verder gaande aantasting van onze leefomgeving en onze gezondheid. Het bestuur van Brabant moet nu kiezen voor een stop op de groei van de veestapel.Petitie

Alle inwoners van Brabant worden opgeroepen om de volgende petitie te tekenen. Door deze petitie wordt het bestuur van Brabant opgeroepen een einde te maken aan de onverantwoorde groei van de vee-industrie in Brabant.


Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant

“Wij, bezorgde inwoners van Brabant constateren dat het leefmilieu in een groot deel van Brabant slecht is, de volksgezondheid in het geding is en de biodiversiteit achteruit holt;
dat de Brabantse veestapel maar blijft groeien (al 36 miljoen dieren op 2,5 miljoen mensen) en 15 miljard kilo mest per jaar produceert;
dat dieren in de vee-industrie onder slechte omstandigheden leven; dat de vee-industrie grootschalige mestfabrieken in Brabant bouwt om de veestapel verder te kunnen uitbreiden;

en verzoeken Provinciale Staten van Noord-Brabant:
een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in héél Brabant;
geen nieuwe mestfabrieken toe te staan;
de omschakeling naar grondgebonden en diervriendelijke veehouderijen maximaal te stimuleren;
maatregelen te treffen om de Brabantse veestapel fors in te krimpen.


Teken de petitie

Klik hier om toegang te krijgen tot de site van petities.nl. Daar kunt u de petitie tekenen waarmee Provinciale Staten van Noord/Brabant wordt opgeroepen een einde te maken aan de ongezonde, onverantwoorde groei van de vee/industrie in Noord/Brabant. Teken zelf en stuur dit bericht door naar iedereen die ook niet wil dat Brabant verder afglijdt.


Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee.