maandag 25 april 2016

Mestdialoog: het bestuur van Brabant is aan zet

In het Eindhovens Dagblad twee optimistische verhalen over de uitkomst van de Brabantse mestdialoog. Persvoorlichters hebben hun werk goed gedaan. De realiteit is anders. Het bestuur van Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de toekomst van de vee-industrie in onze provincie. Het is normaal dat het bestuur rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden. Een dialoog is daartoe verre van het beste middel. Het probleem is namelijk dat, door nalatigheid van voorgaande bestuurders, in Brabant een situatie is ontstaan die voor de inwoners absoluut onacceptabel is. Bestuurders moeten ingrijpen en niet vluchten in een dialoog.


Het probleem

De inwoners van Noord-Brabant hebben genoeg van de steeds verder toenemende omvang van de veestapel in de provincie. Hun gezondheid wordt bedreigd, de natuur gaat snel achteruit, er is geen oplossing voor de gigantische meststroom, het woongenot en de waarde van woningen staan onder druk en inwoners in andere delen van de wereld lijden omdat hun grootverdieners profiteren van de soja die hier aan het vee gevoerd wordt.
De grote vee ondernemers in Noord-Brabant willen de inwoners op geen enkele manier tegemoet komen. Ze willen nóg meer en nóg grotere stallen. Ze willen het mestprobleem oplossen door de bouw van grote en gevaarlijke mestfabrieken.

Oplossing?

Ieder neutraal denkend mens begrijpt dat er maar één oplossing is. Het aantal dieren moet drastisch omlaag en de boerenpraktijk in Brabant moet een volkomen nieuwe weg inslaan die toekomstperspectief geeft aan boeren en inwoners. Deze oplossing is met verve verdedigd, voor zover dat in de formule van de dialoog mogelijk was, door betrokken en deskundige inwoners. Natuurlijk wordt die oplossing niet in dank afgenomen door de vee-ondernemers, maar dat was ook zonder dialoog al duidelijk.

Burgerplatform

De inwoners van Noord-Brabant stonden zwak in hun ’dialoog’ met de grote vee-industriëlen.  De grote ondernemers zijn sterk georganiseerd, hebben een lobby die doordringt tot in de politieke haarvaten, hebben grote invloed op de media  en hebben hun financiële en juridische belangen voor grote bedragen dichtgetimmerd. Alleen een sterk bestuur is een partij voor deze ondernemers.
De inwoners hebben zich nu georganiseerd in het ‘Burgerplatform Minder Dieren’ en dat is een grote stap vooruit. Maar rede alleen kan het soms maar moeilijk winnen van macht.


Conclusie

Veel deelnemers aan de mestdialogen verwachten nauwelijks enige vooruitgang als resultaat van de kostbare dialogen. Veel deelnemers zijn er van overtuigd dat de grote mestfabrieken niet meer te stoppen zijn. Veel deelnemers herkennen zich niet in de min of meer optimistische verhalen in het Eindhovens Dagblad. Bestuurders van Noord-Brabant zijn aan zet en moeten rekening houden met alle inwoners door wie ze gekozen zijn. Bestuurders mogen hun verantwoordelijkheid niet delegeren aan zogenaamde deskundigen. Brabant moet gered worden. Daarvoor is nieuw elan nodig. Bestuurders moeten resoluut afstand nemen van het belaste verleden en kiezen voor een hoopvolle toekomst.

Bronnen:
Mestdialoog brengt boeren en burgers in Zuidoost-Brabant dichter bij elkaar;  ED; 22 april 2016
Begrip bij boer en burger is grootste winst mestdialoog; ED; 23 april 2016


Reageren? Wat doet u om de inwoners van Noord-Brabant op de hoogte te brengen van de ernst van de bedreiging die uitgaat van de vee-industrie? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com