vrijdag 1 april 2016

Gemeente Deurne verandert naam in gemeente KOEK

KOEK, 1 april 2025

Sluitstuk van duurzame bestuurlijke vernieuwing

De gemeente Deurne verandert met ingang van vandaag zijn naam in  gemeente KOEK. Die nieuwe naamgeving is het gevolg van een bestuurlijke vernieuwing die rond 2014 werd ingezet met het initiatief Deurne Koerst Op Eigen Kracht, kortweg Deurne KOEK, of nog korter: de Koek. In die periode was Deurne, mede door wat ongelukkig uitgevallen bestuurlijke beslissingen, een armlastige gemeente. Toen kwam KOEK om de hoek kijken.


Burgers inschakelen

De gedachte was simpel: een gemeente is goedkoper uit als ze voor sommige taken de eigen burgers inschakelt. De gemeente beschrijft het zo op haar website: “Onder de titel Deurne koerst op eigen kracht is de gemeente Deurne een nieuwe weg ingeslagen. De gemeente richt zich op de eigen kracht van inwoners, de gemeenschap. Dit betekent een nieuwe rolverdeling. De inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nemen samen initiatief bij die onderwerpen en zaken die ze écht belangrijk vinden.”


Goedkope arbeid

De gemeente begon met de inzet van (bijna) gratis spierkracht en goedkope arbeid. Zo mocht de gemeenschap zelf bedrijventerreinen, recreatieve routes, een begraafplaats, een dierenweide en allerlei andere zaken gaan beheren en onderhouden. Na enige tijd werd voor dat uitbesteden de term ‘adopteren’ bedacht, waarna burgers het Zandbos, speeltoestellen, rotondes en zelfs het afval van de carnaval konden ‘adopteren’. Het ‘koeken’ kreeg steeds meer vaart!


Verder bezuinigen

Het bestuur van Deurne bezuinigde ook al snel vier ton op de muziekeducatie. “Subsidie geschrapt, samenleving maakt toch muziek” schreef de gemeente bijna triomfantelijk op haar eigen website. Waarna de gemeente onder andere via facebook en twitter (@DeurneKoek) ook architecten en bouwkundig tekenaars aan het werk wilde zetten. Waarom? ‘De gemeente wil omgevingsvergunningen voor bouw sneller en goedkoper verlenen. Dit kan als de gemeente niet meer zelf alles controleert, maar verantwoordelijkheid afgeeft aan marktpartijen, zoals architecten.’

Het bestuur van de gemeente

Niet veel later viel bij het bestuur van de gemeente het kwartje. Als spierkracht, denkkracht, cultuur, educatie, sport en allerlei andere zaken in Deurne op Eigen Kracht waren uit te voeren, waarom zou dat dan niet gelden voor de politiek en het gemeentebestuur? Waarom het vierjaarlijkse verkiezingsspel waar maar een deel van de bevolking voor warm liep, waarom de voorspelbare schermutselingen in de raad en de commissies, waarom zo’n uitgebreid ambtenarenapparaat? De gemeente realiseerde zich ineens dat Deurne dat allemaal best op Eigen Kracht kon. Waarna een voorstel met die strekking in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering door alle raadsleden en met instemming van de burgemeester werd aangenomen.


Tevreden

Nu, in 2025, zijn we alweer wat jaren verder. Na enige aanloopproblemen loopt het ‘koeken’ op alle fronten naar tevredenheid. Op de gemeentelijke website is intussen ook het effect van het opheffen van het gemeentebestuur in kaart gebracht, net zoals dat destijds gebeurde bij het schrappen van de cultuursubsidie. De effecten zijn vergelijkbaar.


De effecten?

• Veel meer regie van belanghebbenden en inwoners op het dorpsbestuur;

• Het dorp produceert als het ware zelf het bestuur;
• Het totale aanbod van de gemeente is ingeperkt maar er staat nog steeds een goed aanbod;
• De gemeentelijke kosten zijn fors ingeperkt. Het bestuur wordt voor slechts 10% van de oorspronkelijke kosten gerealiseerd!


Voldoende reden, zo meent het bestuur van de gemeente Deurne, om vanaf vandaag als gemeente KOEK door het leven te gaan.Bron: ingezonden door een betrokken inwoner van Deurne


Reageren? 

Koekt u mee? Wilt u wel een rol vervullen bij het bakken van de gemeentelijke koek? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com