vrijdag 15 april 2016

Brabant is ziek

Dinsdag, 12 april 2016. Een warme zaal in het Gerardushuis, Walsberg, Deurne. Een bijeenkomst georganiseerd door de 'vereniging Stop de Stank'. Een 40-tal inwoners van Deurne en andere plaatsen in Noord-Brabant luisteren met stijgende verbazing en verontwaardiging naar Jan Hoevenaars, tot 5 jaar geleden huisarts in Elsendorp. Jan was ruim 35 jaar huisarts en heeft de grenzeloze groei van de intensieve veehouderij in zijn dorp en daarbuiten van zeer nabij meegemaakt. In zijn praktijk, maar ook in wetenschappelijk werk aan verschillende universiteiten, groeide de kennis en de ongerustheid over de onvoorstelbare invloed van de intensieve veehouderij op de gezondheid van inwoners van Noord-Brabant. Zijn conclusie: “De intensieve veehouderij is een zeer ernstige bedreiging van de gezondheid van inwoners van Noord-Brabant”. Brabant is ziek en het bestuur en de politiek staan erbij en kijken ernaar.

Tijdbom

Jan Hoevenaars beschrijft de intensieve veehouderij als een tijdbom die ieder moment kan ontploffen, met onvoorstelbare gevolgen voor de inwoners. Als voorbeeld noemt hij de situatie in Elsendorp. Daar staan stallen met grote hoeveelheden varkens en kippen zeer dicht bij elkaar. Uit ervaring en onderzoek is bekend dat zo’n situatie vroeg of laat zal leiden tot een uitbraak van een HN virus, vergelijkbaar met het Q-koorts drama. Het is niet de vraag óf het gebeurt, maar wanneer het zo ver is.

Ziekten

Lang is de lijst van ziekten die Jan vanuit zijn praktijk en onderzoek koppelt aan de buiten proporties gegroeide intensieve veehouderij. Luchtweg infecties, hart- en vaatziekten, vormen van kanker, psychische problemen, depressies, afname van het immuunsysteem, resistentie tegen antibiotica, influenza, hepatitis. Een eindeloze lijst van voorbeelden rond ziekte, ziektelast en sterfte. Minister Schippers van Volksgezondheid nam onlangs het initiatief voor een onderzoek naar de relatie tussen intensieve veehouderij en kanker.
Meer lezen? 

Huisartsen Reusel en de Mierden

"Bacteriën zoals MRSA en ESBL beheersen in toenemende mate ons dagelijks spreekuur", zegt huisarts Willem Sanders, die spreekt namens alle acht huisartsen in Reusel en De Mierden. En verder: “Wij als huisartsen maken ons grote zorgen over de gezondheid van de inwoners. We voelen ons machteloos, radeloos. Bij patiënten met een resistente MRSA-besmetting kunnen bacteriële besmettingen tot grote gezondheidsproblemen leiden omdat antibiotica bij hen niet meer werken.”
Meer lezen?

Andere huisartsen

Jan Hoevenaars verbaast zich over de onzichtbaarheid van de meeste van zijn collega’s in Noord-Brabant als het gaat over de gezondheid risico’s als gevolg van de intensieve veehouderij. Hij roept zijn collega’s op zich uit te spreken. Hoevenaars: “Het is wetenschappelijk bewezen dat intensieve veehouderij leidt tot  een verhoogde kans op verschillende soorten kanker.” En verder: “De overheid (land, provincie, gemeente) moet haast maken met het ontwikkelen van een daadkrachtig beleid om de Intensieve Veehouderij aan te pakken.” Huisartsen moeten helpen om de problemen boven water te krijgen.

Risico voor de boodschapper

Een bericht uit het Eindhovens Dagblad van 15 maart 2016: “CDA'er Léon Clemens vloog uit de bocht richting de kritische oud-huisarts en veedichtheidsexpert Jan Hoevenaars uit Elsendorp. Was het een reactie van een CDA'er op het politieke hoofdpijndossier 'intensieve veehouderij'? Of ging hier de ondernemer Clemens door het lint? De gepassioneerde eierboer heeft grote belangen in de veehouderijsector.”
Meer lezen?

Fijnstof

Fijnstofdeeltjes die veroorzaakt worden door de Intensieve Veehouderij zijn minuscuul klein. Daarom kunnen ze tot ver in het menselijk lichaam binnendringen. Aan deeltjes fijnstof uit de Intensieve Veehouderij (anders dan fijnstof uit het verkeer) zitten ziekteverwekkers (endotoxinen) vast die tot ernstige gezondheid problemen kunnen leiden. Een groot probleem met fijnstof is dat het niet zichtbaar is en niet tegengehouden kan worden.

Mest

Er is, vanuit het oogpunt van volksgezondheid,  geen goede technische oplossing voor het verwerken van mest. Mestverwaarding (te gelde maken) en mestvermarkting (verkopen) vormen een weg zonder uitzicht. Scheiden van natte en droge fracties houdt de risico’s van ziekten niet tegen. Er is maar één oplossing voor teveel mest. Aanpakken bij de oorzaak en niet bij het gevolg. Dus een drastische vermindering van het aantal dieren en in Brabant overschakelen naar een andere manier van landbouw en veeteelt.

Mest dialoog

De Brabantse mest dialoog is een farce. De uitkomst staat al vast. Er zal besloten worden tot het bouwen van zeer grote mestfabrieken. Niets mag verdere groei van de Intensieve Veehouderij in de weg staan. Deelnemers aan de dialoog die het hier niet mee eens zijn worden gemanipuleerd, gechanteerd en buitengesloten. De Intensieve Veehouderij moet doorgaan. Wie niet met ons is, is tegen ons. Het gerucht gaat dat de ZLTO gedreigd heeft met het starten van ingrijpende juridische procedures als de mest dialoog niet zou leiden tot de beslissing dat grootschalige mestverwerking wordt vrijgegeven.

Wordt Brabant nóg zieker?

Als het aan machtige partijen uit de mest dialoog ligt, dan ziet het er slecht uit voor Brabant. Aan een situatie die in de voorbije 50 jaren stap na stap en met veel listen en macht is opgebouwd, komt niet zomaar een einde. Belanghebbenden willen dat er niets verandert. Daarbij worden geen middelen geschuwd. Het is de vraag of het bestuur door politieke partijen in Brabant sterk genoeg is om het tij te keren. De volksvertegenwoordiging lijkt daarvoor veel te zwak. Zeker is dat de inwoners van Noord-Brabant druk bezig zijn om zich goed te organiseren. Eenheid maakt macht. En er is veel macht nodig om te voorkomen dat Brabant nóg veel zieker wordt.

Reageren?
Dringt de boodschap door? Bent u nu, als inwoner van Brabant, ervan overtuigd dat Brabant goed ziek is? En wat vindt u daarvan? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com