zondag 17 april 2016

Boeren willen meer biologisch

Het bestuur van Noord-Brabant gelooft nog steeds in een voortzetting van grootschalige intensieve veeteelt. Giga boeren ook.  Maar gewone boeren die van hun vak houden willen steeds meer omschakelen naar biologisch. In het eerste kwartaal van 2016 hebben al zestig nieuwe melkveehouders zich geregistreerd bij Skal Biocontrole voor de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Dat zijn er al meer dan in heel 2015. Ook landbouwbedrijven en varkenshouders willen omschakelen.


Steeds meer

In 2016 registreerden 108 nieuwe landbouwbedrijven zich bij Skal Biocontrole, een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Volgens de organisatie is dit een hoog aantal, vergeleken met de 136 aanmeldingen in heel 2015. De stijging is vooral te verklaren door de sterke toename van het aantal melkveehouders dat zich aanmeldt, stelt Skal. In heel 2015 startten nog maar 49 melkveehouders met het omschakelproces.

Ook varkenshouders

Ook de hoeveelheid aanmeldingen van varkenshouders stemt Skal positief. Zo registreerden in het eerste kwartaal van 2016 tien varkenshouders zich. Dat is evenveel als het totale aantal registraties in 2015.

Waarom?

Skal registreert niet wat de redenen zijn dat  ondernemers overstappen naar een biologische bedrijfsvoering. “In de praktijk is het een combinatie van bedrijfseconomische overwegingen en de behoefte aan een meer duurzame manier van bedrijfsvoering”, meldt de organisatie.

Omschakelperiode

In maart bleek nog dat de vraag naar biologische producten in Nederland harder groeit dan het aanbod. Volgens Bionext, ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, zijn er verschillende belemmeringen voor boeren om van conventionele landbouw over te stappen naar biologische.

Hogere kosten

“Door de omschakelperiode van twee jaar, waarin boeren volgens de biologische regels moeten werken, maar hun product nog niet als biologisch mogen afzetten, hebben zij hogere kosten in combinatie met lagere opbrengsten”, zei Bionext-directeur Bavo van den Idsert eerder. “Daardoor valt hun inkomen tijdelijk sterk terug.” Een garantstelling vanuit het landelijke of provinciale bestuur zou volgens van den Idsert hierbij kunnen helpen.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven, 15 april 2016

Reageren?
Het is niet duidelijk door welke instanties boeren in hun verlangen naar een duurzame bedrijfsvoering gesteund worden. Staat het landelijk en provinciaal bestuur achter hun verlangen? Worden boeren gesteund door hun eigen vakorganisaties, banken veevoerleveranciers en afnemers? Wat is de houding van agrarische en juridische adviseurs? De snelheid van omschakelen naar duurzaamheid wordt wellicht meer bepaald door de houding van al deze belanghebbenden dan door de wensen van consumenten en betrokken boeren. Mail uw mening naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com