donderdag 7 april 2016

Boerderij met toekomst in Deurne

Snoertseplak

Een terrein aan de Snoertsebaan 28 in Deurne is de plaats waar de Deurnese boerderij met toekomst aan het groeien is. Jaren geleden was de locatie in beeld voor de vestiging van een grootschalig, intensief varkensbedrijf. Als gevolg van hevige protesten door inwoners, gesteund door de provincie, ging dat plan niet door. Drie inwoners van Deurne, Franca Hikspoors, Jon Mensink en Benny Munsters vonden dat er iets moest gebeuren. Opnieuw met steun van de provincie, eigenaar van de grond, begon het drietal ideeën te ontwikkelen voor een nieuwe bestemming voor de grond. Al snel werden andere inwoners van Deurne aangetrokken en bij het initiatief betrokken. De groep van een 25-tal inwoners is nu zo ver dat de eerste denkbeelden over de ‘boerderij met toekomst’ naar buiten worden gebracht.

Toekomstboeren

De groep van ongeveer 25 bouwteamleden heeft de afgelopen maanden veel kennis en inzichten verzameld. Er wordt toegewerkt naar een concept van ‘toekomstboeren' dat op de Snoertseplak kan worden gerealiseerd. Met de vergaarde kennis wil de groep langzaam richting geven aan het concept: een sociaal, innovatief, agrarisch netwerkbedrijf. Het concept gaat niet alleen over  het perceel aan de Snoertsebaan. De ambitie is om de gehele agrarische sector impulsen te geven en betekenis te vormen voor de gehele gemeenschap van Deurne.

Het profiel

Uit de voorbereiding volgt het volgende profiel: De groep wil dat het perceel aan de Snoertsebaan een locatie wordt die verandering symboliseert en hiermee het veranderingsproces stimuleert. Alle leden van de groep willen een gezonde leefomgeving waar we ons samen thuis voelen.


Het doel

“De Snoertseplak wil een eerlijk en sociaal agrarisch bedrijf zijn met een sterke band met de burgers, boeren en andere ondernemers in de Peelregio. De initiatiefnemers  zijn ervan overtuigd dat een netwerk van bedrijven met duurzame, circulaire en gemengde productie en met respect voor mens, dier en milieu mogelijk is én perspectief biedt voor huidige en toekomstige ondernemers in de agrarische sector. In dit netwerk wil de Snoertseplak ook de ideeënfabriek zijn die mensen uitdaagt, inspireert en laat zien dat het kán!”

Netwerk

De doelstelling heeft drie kern begrippen: agrarisch, sociaal en innovatie. Uit onderzoek blijkt dat 12 hectare te klein is om een rendabel, gemengd, circulair agrarisch bedrijf te runnen. Bovendien willen de initiatiefnemers (agrarische) ondernemers uit de gemeenschap van Deurne betrekken en inspireren. Daarom wordt gedacht aan het ontwikkelen van een netwerkstructuur. Op korte termijn wordt een grote bijeenkomst gehouden waarvoor iedereen die belangstelling heeft wordt uitgenodigd.  De volgende stap wordt voorbereid door vier werkgroepen: ‘agrarisch’, ‘sociaal’, ‘innovatie’, en ‘netwerk’.

Website

Vanaf begin april 2016 is een website online met informatie over de ‘Snoertseplak’ en over verdere acties en plannen. Ook kunnen belangstellenden zich via de website opgeven voor een nieuwsbrief. Kijk verder op www.snoertseplak.nl.


Reageren?
Hoe reageer je op deze ontwikkeling in Deurne? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com