woensdag 30 maart 2016

Veehouders intimideren inwoners

Vorige week zijn in Bergeijk meerdere keren inwoners geïntimideerd door veehouders die zich willen vestigen met megabedrijven. Inwoners verzetten zich natuurlijk daartegen en dat wordt niet gepikt door de veehouders die gewend zijn hun zin te krijgen.


De Pielis

Zeshonderd hectare landbouwgrond tussen Luyksgestel en de Belgische grens. Uit het artikel in het Eindhovens Dagblad van 22 maart 2016: “….na 55 jaar is het niet langer schouder aan schouder. De komst van nertsen en varkens drijft bewoners uit elkaar. Sommigen zien schaalvergroting niet zitten en stellen zich meer en meer op als burgers. Ze willen dat de politiek op de rem trapt. Hun boerende buren pikken dat niet en voelen het als een dolksteek in de rug.”

75000 nertsen

Een ondernemer wil een bedrijf met 75000 nertsen vestigen. Inwoners willen dat niet. Het bestuur, geleid door de politiek, kan niet kiezen. Inwoners vrezen voor hun gezondheid. En natuurlijk ook voor de stank en andere ernstige ongemakken.

Informatie avond

Tijdens een beladen informatieavond over de groei van de intensieve veehouderij in Bergeijk en met name de komst van tienduizenden nertsen en ook nog eens een groot aantal varkens, lopen de emoties hoog op. Uit het ED: “Wint het verstand het in Bergeijk dinsdagavond van de emotie?” In het ED is sprake van intimidatie en bruut geweld.

Bron: ED 22 maart 2016

Opnieuw intimidatie

Uit het ED van 24 maart 2016: “Opnieuw heeft zich na afloop van een informatieavond over een veehouder die zich wil vestigen in Bergeijk intimiderend gedrag voorgedaan. Deze keer kwam die van de kant van de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE).”

Protest

En verder: “In het Kempendorp komt steeds meer protest tegen het vestigen van dit soort megabedrijven. Simone Houbraken is een van de tegenstanders. Na afloop van de avond kwam NFE-voorzitter Wim Verhagen naar haar toe en zei: wij gaan van u en uw medestanders de vergunningen van uw bedrijven nakijken en doorlichten of deze in orde zijn. Zo niet, dan leidt dat tot vervolgstappen."


Herhaling

Uit het ED: “Tien dagen geleden bedreigde een CDA-raadslid tevens agrariër een aanhanger van de milieuclub.”

Bron: ED, 24 maart 2016

Oorzaak

De oorzaak van deze en soortgelijke problemen in Noord-Brabant, die zich soms zelfs binnen families afspelen, is het volkomen tekort schietende bestuur (raad en college). In de meeste gemeenten heeft het bestuur geen enkele visie op de toekomst van de veehouderij en bovendien zijn er legio relaties tussen leden van het bestuur en  direct belanghebbenden. Dus moet het bestuur van de provincie optreden. En dat is ook niet makkelijk.

Reageren?
Hebt u ook ervaringen met problemen rond bestuur en intensieve veehouderij? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Publicatie van uw ervaringen evt. zonder bronvermelding.