donderdag 24 maart 2016

Mest, stop de groei of boycot het overleg?

In het overleg tussen bestuurders, vee-industrie en burgers trekken zowel Brabantse inwoners als landelijke varkenshouders een harde streep. Nu komt het aan op goed, deskundig, toekomstgericht bestuur. En doen wat goed is voor Brabant.


Stop groei

Er moet onmiddellijk een einde komen aan de groei van de Brabantse veestapel. Die eis leggen de Brabantse Milieufederatie (BMF) en het Brabantse burgerplatform Minder Beesten (BMB) op tafel in gesprekken met de provincie. De eis is een voorwaarde van de milieu en burgergroepen voor deelname aan de zogeheten mestdialoog. Deelname van deze groepen is een voorwaarde voor een goede dialoog, omdat anders de stem van de deskundige en betrokken inwoners niet wordt gehoord.

Mestdialoog

BMF en BMB reageren met hun claim op de zogeheten mestdialoog in Brabant. Onder regie van medewerkers van de provincie voeren boeren, burgers en milieuvertegenwoordigers verkennende gesprekken, als voorbereiding op nieuwe regelgeving voor mestverwerking. Deze gesprekken zijn een tweede ronde ingegaan.

Minder mest

"De vee-industrie ziet grootschalige mestverwerking als oplossing om een enorme veestapel in stand te kunnen houden. Burgers en natuur- en milieuorganisaties willen toe naar veel minder dieren en dus ook veel minder mest", stellen de milieu- en burgergroepen in een persverklaring.

Bron: ED, 10 maart 2016

Boycot

Varkenshoudersorganisatie POV is uit de discussie gestapt om in Brabant tot een nieuw mestbeleid te komen. De POV vindt dat de provincie Brabant eerst maar eens moet aanschuiven bij het toekomstproject ‘Vitale Varkenshouderij’ dat POV zelf is gestart.


Vitale Varkenshouderij

De POV, waarvan de meeste Nederlandse varkenshouders lid zijn, was in de eerste gespreksronde wel vertegenwoordigd. De organisatie ziet geen meerwaarde in de mestdialoog, zolang de provincie niet met de regiegroep Vitale Varkenshouderij wil spreken.

Wij zijn belangrijker

Het steekt de POV dat de Brabantse landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings niet is ingegaan op een ‘verzoek’ om met de regiegroep Vitale Varkenshouderij te komen praten. Voorzitter Ingrid Jansen: "Brabant wil op eigen houtje beleid maken.”

Bron: ED, 10 maart 2016


De toekomst van Brabant

Natuurlijk heeft een bestuurder van Noord-Brabant in de eerste plaats te maken met vertegenwoordigers van Brabantse belangengroeperingen. Er is in Brabant meer dan genoeg deskundigheid over de gewenste toekomst van de veehouderij, rekening houdend met andere Brabantse belangen.
Deelname aan het overleg van deskundige, toekomstgerichte en gemotiveerde inwoners is daarbij van meer belang dan de eis van een landelijke organisatie die terecht bang is dat Brabant een eigen weg zal kiezen. De dialoog gaat in essentie over toekomstige leefbaarheid voor alle inwoners in Brabant.

Reageren?
Wat is uw advies aan de Brabantse bestuurder? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com