maandag 21 maart 2016

Mest, beneden Brabants peil

Opeenvolgende besturen van Noord-Brabant hebben door laks en slaafs beleid de hoeveelheid vee in de provincie boven alle acceptabele niveaus laten stijgen. Het huidige bestuur probeert een uitweg te zoeken. Agrarische ondernemers hebben een machtspositie veroverd, vooral door steun van enkele politieke partijen, CDA en VVD voorop, en weigeren die positie los te laten. Mestfabrieken zijn geen oplossing. Mest kun je aan de straatstenen niet meer kwijt. De overlast van mest, vooral stank en risico voor gezondheid eist drastische inkrimping van de Brabantse veestapel. Inwoners en kleine boeren zijn de klos. De grote vee-baronnen willen alleen maar meer, meer, meer. In Duurzaam Deurne nieuws begint vandaag een serie artikelen over de mest ellende. Gelukkig vormen inwoners een sterk front. De politiek moet buigen. Of het barst over twee jaar. De nieuwe economie dient zich aan.Inkrimping veestapel onvermijdelijk

Nederlandse veehouderijen verspreiden zo veel mest en daarmee fosfaat over het land, dat Nederland zich onmogelijk aan de afspraken met de Europese Commissie kan houden. En dat terwijl Nederland al een uitzonderingspositie heeft. Nederland heeft al een Europese vrijstelling, die boeren helaas het recht geeft 1,5 keer meer mest over hun land uit te rijden dan de gemiddelde Europese collega.

Duitsland

Na aanmaningen van de Europese Commissie in 2013 lukte het Duitsland niet de mestproductie omlaag te brengen en daarmee de kwaliteit van het grondwater te verbeteren. Het heeft daarom sinds 2014 geen derogatie meer, zoals de mestvrijstelling in agrarische ‘vaktaal’ wordt genoemd.

Economische ramp?

Als Nederland de vrijstelling kwijtraakt, moet de veestapel met tientallen procenten worden ingekrompen. Het economisch alternatief is dat de kosten van de mestverwerking met honderden miljoenen stijgen. Volgens boerenorganisaties betekent dit een economische ramp voor de Nederlandse veehouders. Over de overlast voor de bevolking wordt niet gesproken, want economisch (financieel) niet interessant.

Bron: Trouw, 18 maart 2016


Reacties

Interessant zijn reacties op het artikel in Trouw.
“Het is te gek voor woorden dat de landbouwlobby het voor elkaar heeft gekregen dat voor ons dichtbevolkt land een uitzondering is bedongen op de Europese mestwetgeving.”
“De laatste jaren is met de schaalvergroting in de veehouderij steeds meer het belang van zowel mens en dier in de knel gekomen.”
“Nederlands overbevolking qua mensen en vee is op geen enkele manier vol te houden. In goed drie generaties hebben we vrijwel alle grondstoffen opgebruikt en onze wereld vervuild.”
“De huidige ecologische ramp is veroorzaakt door de veeboeren (koe, varken, kip) die voortdurend meer willen. Stank, ziekteverwekkers en ammoniak botsen met volksgezondheid.”
“Nederland is door en door verpest en vervuild door onze veeteelt sector.”

Oproep

In Noord-Brabant probeert het bestuur, onder druk van sommige politieke partijen, een goede oplossing te voorkomen door belanghebbenden in een kringetje met elkaar te laten praten. Duurzaam Deurne nieuws heeft al verschillende zeer negatieve en kritische reacties binnen van niet-politieke deelnemers aan het dialoog-circus.

Mest staat duurzame landbouw in de weg. Eens of oneens? Lezers van Duurzaam Deurne nieuws worden hierbij opgeroepen informatie, reacties en meningen over het mestprobleem per mail te delen met andere inwoners. Stuur per ommegaande een mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com. Alle inkomende mail over het mestprobleem zal de komende weken gepubliceerd worden.