dinsdag 22 maart 2016

Mest, beneden Brabants Peil (nog wel)

Politieke partijen laten het besturen aan anderen over

Lezers reageren uiterst geïnteresseerd en betrokken op het artikel van 20 maart 2016 in Duurzaam Deurne nieuws. Niet alleen door het artikel te lezen en door te sturen, maar ook door informatie te geven over de nog lopende ‘mestdialoog’, waarover harde woorden vallen. De zogenaamde dialoog wordt vooral gezien als een teken dat de heersende politieke partijen geen kans zien Brabant op mestgebied kundig te besturen. Experts en proceskundigen worden ingeschakeld om betrokken partijen bij elkaar te brengen. Iedereen die enige ervaring heeft met soortgelijke processen in meer professionele omgevingen ziet meer tekortkomingen dan positieve aspecten.


Mest, waarom beneden peil

Het mestprobleem gaat alle inwoners van Noord Brabant aan. Niet alleen omdat mest stinkt, maar om tal van andere redenen. Mest is symptoom van een uit de hand gelopen industrieel proces. Omdat er te veel dieren Brabant binnen zijn gesmokkeld is er ook teveel mest. Mest is wat overblijft van voer. Dat voer komt voor een groot deel uit Zuid-Amerika, waar kostbare oerbossen zijn gekapt om sojavelden aan te leggen voor ons vee. Inwoners zijn beroofd van hun land en daarmee van hun bestaan. Mest werkt illegale handel in de hand. Duitsland, ooit een grote afnemer van mest, wil ons afval niet meer over de grens zien komen. Ook in Duitsland is mest beneden peil verklaard. Sluwe adviseurs proberen inwoners te verleiden om mest te zien als een kostbare grondstof. Er zijn alleen nog maar enkele fabriekjes nodig om die grondstoffen er uit te halen.


Inwoners mogen niet meepraten

Ergens in Den Bosch hebben verander-kundigen iets bedacht om te doen alsof alle partijen meepraten, maar dat niet te laten gebeuren. Duurzaam Deurne nieuws is in het bezit van het ontwerp van de mestdialoog. Het belangrijkste kenmerk is dat alleen ‘experts’ en ‘bestuurders’ mee mogen praten. Andere deelnemers zitten op de tribune maar moeten hun mond houden en mogen alleen hun frustraties op papier zetten. Leve de democratie. Het proces is zo sluw ontworpen dat de uitkomst al vast staat. Schijn-participatie. Inwoners van Brabant zijn alleen zijdelings betrokken via politieke vertegenwoordigers, bestuurders van waterschappen en voor dit onderwerp niet relevante inwoner-groepen als dorpsraden. Kundige inwoners en groepen van deskundige inwoners worden zorgvuldig buitenspel gelaten.


De uitkomst

De uitkomst van de dialoog is te voorspellen. Veebaronnen worden door de heersende politiek gezien als belangrijke partners voor een succesvolle agro toekomst. Zorgvuldig en duurzaam worden niet of eenzijdig gedefinieerd. Mestfabrieken zullen tijdelijk, tot de veebaronnen ‘zorgvuldiger’ zijn geworden, de mestvloed verwerken. Op deze manier is er geen reden om in Brabant minder dieren te houden dan nu. De mestbaronnen kunnen rustig verder bouwen. Dus hoeven ze ook niet mee te dialogen en hebben ze zich uit het circus teruggetrokken. Voor Brabant wordt een inventieve, internationale top agropositie voorspeld, daarmee voorbijgaand aan alle kenmerken van zorgvuldig, internationaal verantwoord, sociaal gezond en op alle fronten duurzaam en toekomst gericht. Alleen de economie (geld) telt.

Andere krachten

Gelukkig groeien milieu- en burger groepen in Brabant. Niet alleen in aantal aanhangers, maar ook in invloed en vooral in deskundigheid. Deze groepen weten meer van de gevolgen van de huidigen grootschalige veehouderij dan alle experts, veebaronnen, bestuurders bij elkaar. Het Brabants burgerplatform Minder Beesten en de Brabantse Milieufederatie (BMF) stellen als voorwaarde voor ‘deelname’ aan de mestdialoog de garantie dat er een stop komt op de groei van de veestapel. Zie ook het bericht in het Eindhovens Dagblad van 10 maart 2016. Na de stop moet dan de afbouw volgen.


Reageren
Meedoen aan de mestdialoog kan niet, maar Duurzaam Deurne nieuws staat open voor uw mening over mest in Brabant. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com