woensdag 23 maart 2016

Mest, beneden Brabants peil, 17 miljoen

Vanaf 21 maart 2016 heeft Nederland 17 miljoen inwoners. En die inwoners worden ook nog eens gemiddeld steeds ouder. Nederland is een van de meest dichtbevolkte landen in de wereld. Alleen in Bangladesh en Zuid Korea wonen meer mensen per vierkante kilometer. Toevallig is  Nederland ook nog eens een van de landen met de grootste aantallen vee per vierkante kilometer. En dus ook een van de landen in de wereld met de grootste hoeveelheid mest per vierkante kilometer. 


Politiek en bestuur

Ga daar maar eens aan staan als bestuurder op landelijk, provinciaal of plaatselijk niveau. Je bent, als persoon, niet schuldig aan het ontstaan van deze situatie. Je bent vaak lid van een politieke partij die wèl heeft bijgedragen aan de dierlijke overbevolking. Je moet er wel wat aan doen, want de problemen worden steeds groter. Je staat tussen twee vuren. De veebaronnen en hun vrienden zijn sterk en hebben hun belangen goed geborgd. Bewoners dringen aan op het terugdringen van de overlast en de bedreiging van hun gezondheid. Bewonersgroepen worden steeds sterker, kundiger en steeds meer vastberaden. Met 17 miljoen mensen in een klein land heb je recht op maximale ruimte, natuur, groen en vooral gezonde lucht, water en grond. Daar moeten politieke partijen en het door hen geformeerde bestuur voor zorgen. Of ze leggen het loodje in de komende verkiezingen.

Oplossing?

Het mestprobleem is niet op te lossen met wat voor dialoog dan ook. En zeker niet als die dialoog zó is georganiseerd dat de echte belanghebbenden zijn buitengesloten.
Het mestprobleem is niet op te lossen in een onderonsje van politici, adviseurs  en bestuurders.
Het mestprobleem is niet op te lossen door zogenaamde experts die vaak het product zijn van de geschiedenis die tot het probleem heeft geleid.
Het mestprobleem is ook niet op te lossen met nog meer technologie, slimme innovaties, trucjes of wat dan ook.

Oplossing

De enige goede oplossing voor die 17 miljoen mensen is: drastische vermindering van het aantal dieren, samenwerking met de verkoopkanalen om alleen nog goede dierlijke producten aan te bieden tegen een eerlijke prijs, vermindering van onnodige export van vee en vlees en eindelijk de introductie van een 100% duurzaam model van landbouw en veeteelt.


Duurzame landbouw en veeteelt

Hoe dat model er uit moet zien weten betrokken burgers, bij-de-tijdse experts  en kantelaars die begrijpen waar de wereld naar toe moet om onze nakomelingen een leefbaar land te bieden. Laten de bestuurders zich 180 graden omdraaien en naar hen gaan luisteren. 17 miljoen mensen zullen hen dankbaar zijn.

Illustratie

Ter illustratie een enkel voorbeeld. In Moergestel, een dorp met veel natuurschoon en een vriendelijke uitstraling, willen acht boeren een mestfabriek bouwen. In die fabriek moet 100.000 ton (100.000.000 kilo) mest verwerkt worden. Dan kunnen de boeren in een straal van vijf kilometer gewoon doorgaan.
Bestuurders van Oisterwijk hebben besloten aan dit plan mee te werken en gaan nu de echte bestuurders, de gemeenteraad dus, vragen mee te werken aan de mestfabriek. Ze vragen de raad dus niet bij te dragen aan een echte oplossing van het echte probleem.
Gelukkig zijn er ook nog de bewoners. De stichting Leefbaarheid Molenakkers en omgeving heeft aangegeven zich tegen de mestfabriek te blijven verzette.

Bron: Brabants Dagblad; 21 maart 2016

Reageren?
Wat is uw advies aan het bestuur van de gemeente Deurne? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com