woensdag 9 maart 2016

Kleine groene bank neemt het voortouw

Er was eens een kleine, zeer groene bank met maar 10 miljard euro in portfolio. Al jaren deden ze enthousiast mee in allerlei (internationale) overlegclubs die veel praatten over het verduurzamen van de financiële sector. Eén van de onderwerpen was de bijdrage aan klimaatverandering. Maar dan hadden ze het alleen maar over het papiergebruik,  de verwarming van het gebouw en minder kroketten eten! Over geld praten, de leningen en investeringen, vonden grote banken te moeilijk en te vroeg.


Zelf doen

Op een dag was het bankje het zat. “Als de rest niet mee wil, doen we het wel zelf”, zeiden ze. Ze huurden een bureau in en vroegen: “kunnen jullie een methode ontwikkelen waarmee we kunnen meten hoeveel CO2 door ons hele financiële portfolio wordt uitgestoten? De methode hoeft niet in één keer perfect te zijn, als we maar kunnen beginnen.”

2030

Het duurde niet lang voordat het bankje een idee had welk deel van het geld veel CO2 uitstootte en wat er moest gebeuren om die uitstoot te verminderen. Ze zetten een grote stap en zeiden: “We worden klimaatneutraal met al ons geld in 2030”.

De moeder

Het bankje had een moeder. Die dacht: “Als m'n kind dit kan, ga ik kijken of wij dat ook kunnen beloven”. Ook andere grote banken en grote pensioenfondsen waren stilletjes aan het rekenen geslagen. “Laten we een clubje vormen om van elkaar te leren”, zeiden de kleine bank en haar moeder en zo ontstond het ‘Platform Klimaatimpact Financiële Organisaties’.


Parijs

Ondertussen was Parijs in voorbereiding. Daar was ook plaats voor landen om in een eigen paviljoen te presenteren welke goede initiatieven er in hun land waren. In Parijs zaten ze op een rijtje, het kleine groene bankje, vier grote financiële organisaties en een onderhandelaar van de overheid. Deze laatste vertelde trots dat het land een nieuw klimaatfonds en een nieuwe financiële instelling rijker was. Hij vertelde ook hoe zwaar het was om een fonds van 100 miljard euro op te richten voor hulp aan arme landen die de lasten van klimaatverandering vaak als eerste ondervinden.


2030

De kleine bank vertelde dat ze klimaatneutraal wilden zijn in 2030, omdat dat nodig was om de stijging van de temperatuur tot 2 graden te beperken. Daarna vertelde één van de leidinggevenden van de grootste investeerder, een pensioenfonds met 345 miljard euro in portefeuille, dat ze meededen, omdat ze maatschappelijk onder druk stonden. De tweede die aan de beurt was met 188 miljard, meldde dat ze 25% minder CO2 willen uitstoten in 2020 met hun hele portfolio. Ze voelden zich al heel betrokken bij duurzame ontwikkeling. De derde (113 miljard) en vierde (slechts 50 miljard op de balans) in het rijtje hadden ongeveer dezelfde plannen ook omdat ze hadden gemerkt dat het financieel slimmer is om duurzaam te investeren.

Resultaat

Al met al een gemiddelde ambitie van een kwart minder CO2 uitstoot in 2020 voor in totaal ruim 600 miljard euro. Een kwart van 600 miljard euro is 150 miljard euro en dat bedrag moet dus anders worden geïnvesteerd volgens de daar aanwezigen.

Klein land

Het is opmerkelijk dat een deel van de financiële sector van een klein landje meer geld wil gaan investeren in een koolstof-arme economie, dan alle rijke landen van de wereld. Een klein bedrag (10 miljard) kan een groot bedrag mobiliseren (640 miljard) met een aansprekende doelstelling en gemotiveerde mensen.

Bron: Duurzaam Nieuws; 20 februari 2016


Reageren? Welke onderneming in Deurne is waarom lid geworden van de kleine bank, een van de twee duurzame banken van Nederland? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com