zondag 28 februari 2016

Van varkenshouder tot gastheer

In Noord-Brabant sluiten steeds meer varkensbedrijven hun staldeuren. Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van Noord-Brabant, ziet voor 30 tot 40 procent van de varkensboeren, met vooral verouderde familiebedrijven, geen toekomst meer.
Ook grote, en technisch modernere bedrijven, gaan een moeilijke tijd tegemoet. Tenzij ze, onder aanvoering van het Brabantse bestuur, duurzaamheid beginnen te begrijpen. De concurrentie uit andere landen wordt steeds groter en mensen eten steeds minder vlees.


Wim Luijten

Wim is geen varkenshouder meer maar noemt zich nu ‘recreatie ondernemer’. Wim had een varkensbedrijf met 230 zeugen en duizenden biggetjes. Hij wilde graag uitbreiden want, zo zegt hij zelf, 230 zeugen is, merkwaardig genoeg, te weinig voor een rendabele toekomst. In zijn dorp Diessen (bij Tilburg) kon dat niet. Zijn buurman gaf hem het idee een recreatie ondernemer te worden.

Groepsaccomodatie

Samen met zijn buurman begon Wim aan de lange en bochtige weg langs gemeentelijke en provinciale wet- en regelgeving. Uit zijn verhaal is duidelijk dat gemeentelijke en provinciale bestuurders niet erg hun best deden om het zo broodnodige overstappen mogelijk te maken.


Tussenheid

Het gat in de markt wordt gedicht door onder meer ‘Tussenheid’, een vereniging van specialisten die boeren helpen met de omschakeling naar meer duurzame activiteiten. Wiet van Meel, mede-initiatiefnemer van ‘Tussenheid’ zegt: “Het kernprobleem is de verkokering (ieder voor zich) van de overheden.” Die constatering is ernstig in een tijd dat er een vloedgolf van stoppende varkensboeren over ons heen golft.
Lees meer over 'Tussenheid'


Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Helaas worden lege stallen slechts gebruikt voor opslag van caravans of ander materieel. Maar er zijn veel meer en veel betere mogelijkheden voor een nieuwe, meer duurzame bestemming. Als voorbeelden worden genoemd vakantiebedrijf voor gehandicapten, zorgcentrum, speelgebouw of horeca onderneming. Probleem is vaak dat doorgaande veebedrijven met angst in de portemonnee zien dat hun toekomst wellicht in gevaar komt. Ze vrezen dat overheden hogere eisen moeten gaan stellen aan de kwaliteit van aarde, lucht en water.

De Nieuwe Erf

Zo heet het recreatie bedrijf van Wim Luijten en zijn buurman. Er zijn slaapruimten, vergaderzalen, en een café. Wim is nu gastheer en dat bevalt hem best.

Bron: de Volkskrant, 24 februari 2016.

Reageren? Wim is een voorbeeld dat de komende jaren veel navolging zal krijgen. Noord-Brabant zal het toneel zijn van ingrijpende veranderingen. Is het bestuur daarop voorbereid? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com