dinsdag 23 februari 2016

Project 'Deurne 2030', beter eten

Steeds meer mensen vragen zich af hoe ze kunnen omgaan met de toenemende complexiteit van hun voedselsysteem. We raken, als koper, kok en gebruiker, steeds verder verwijderd van de bronnen van ons voedsel. Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Naar een voedselbeleid’. Onderwerp is: “Hoe kunnen we ons voedsel gezonder en duurzamer maken”. Dat rapport is in behandeling bij de regering.


Wat doen we zelf?

Het is prima dat ons bestuur zich bezig houdt met ons voedsel, maar we kunnen zelf ook heel veel doen. Zo moet het landsbestuur zorgen dat bedrijven en besturen (land, provincie en gemeente) bij slecht beleid, op de vingers getikt kunnen worden. Wij kunnen in ons dagelijks handelen daar op vooruit lopen.

Aanbod

Lagere overheden (gemeenten) moeten maatregelen nemen om te zorgen voor een gevarieerd en veilig aanbod van voedsel in winkels, supermarkten, horeca en kantines

Communicatie

Een product moet zijn en doen wat het belooft. Dus geen bruingekleurd witbrood, geen ongezonde, op kinderen gerichte reclames voor energy drinks, geen chemische toevoegingen, geen aantrekkelijk rood gekleurd vlees, geen reclame die onterecht de indruk wekt dat een product veilig, duurzaam of
gezond is.Ecologisch

De bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden moet weer verhoogd worden. Bestrijdingsmiddelen, kunstmest en fossiele energie moeten drastisch beperkt worden. Voedsel uit de directe omgeving is goed, maar wel ecologisch verantwoord. Eerlijk en transparant.

Verpakkingen

Voedselverpakkingen moeten teruggewonnen kunnen worden en verwerkt kunnen worden tot waardevolle grondstoffen. Waar mogelijk moet voedsel onverpakt aangeboden worden. Verpakkingen mogen geen stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor het milieu.


Dieren

Minder en veel beter, dat is het motto. Dus enkel vlees dat voldoet aan keurmerkeisen zoals milieukeur en de sterren van de Dierenbescherming of vergelijkbare systemen. Idem voor eieren, vis en andere voeding van dierlijke oorsprong. En minder dierlijk voedsel moet voor iedereen een belangrijk uitgangspunt worden.

Prijs

Alle schakels in de voedselketens horen een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Dit geldt natuurlijk ook voor producenten en werknemers uit andere delen van de wereld. Er moet veel meer waardering komen voor lokale aanbieders van voedsel, die met hun aanbod een stad of dorp leefbaar en gevarieerd maken.

Afhankelijkheid

Voorkomen moet worden  dat de gebruiker voor zijn voedsel te zeer afhankelijk wordt van één schakel in de keten. Het gaat fout als er alleen aanbod  is van supermarkten. Diversiteit moet het motto zijn, zoals ook in de natuur. Diversiteit en kwaliteit zijn ook de belangrijkste beginselen om een winkelcentrum weer aantrekkelijk te maken. Aanbieders die duurzaamheid en gezondheid aan hun laars lappen moeten bestreden worden.


Gezond

Het moet voor de consument veel makkelijker worden om gezond te eten. Op scholen, in crèches, zorginstellingen, festivals, (tank)stations, kantines moet het grootste deel van het aanbod in voedsel en dranken gezond worden.

Groente en fruit

Er moet een nationaal plan komen om de consumptie van groente en fruit voor alle burgers fors te verhogen. Groente en fruit zijn gezond, gevarieerd en lekker. Door aanzienlijk meer groente en fruit te eten wordt het dagelijkse menu veel gezonder en wordt het milieu veel minder belast.

Bron: Duurzaam Nieuws; 16 februari 2016


Reageren? Wie neemt het voortouw om voedsel in Deurne weer veilig, duurzaam en gezond te maken? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com