zaterdag 6 februari 2016

Minder varkensbedrijven in Brabant!?

Twee opmerkelijke berichten over de toekomst van varkensbedrijven in Noord-Brabant. Omroep Brabant heeft de primeur met een bericht over uitspraken van gedeputeerde Anne-Marie Spierings, op de voet gevolgd door het Eindhovens Dagblad. De belangrijkste boodschap in beide berichten: er komen minder varkensbedrijven in Noord-Brabant.


Minder bedrijven!

Omroep Brabant bericht: “Ongeveer één op de drie varkensbedrijven in Brabant is niet meer levensvatbaar”. En verder: “Ze (AM Spierings) schat in dat 30 tot 40 procent van de bedrijven af zal moeten haken”.

Minder varkens?

In het ED: “Of dat ook betekent dat er minder varkens zijn, is nog onduidelijk. Ik (AM Spierings) hoop het wel. Maar ik wil ook best kijken of we op bepaalde plekken de regels over de grootte van bouwblokken niet wat kunnen oprekken om elders bewoners letterlijk meer lucht te geven.

Visie?

Van een bestuurder mag je visie verwachten. De visie van mevrouw Spierings lijkt vooral politiek geïnspireerd. Over de belachelijke omvang van de veestapel in het door haar bestuurde Brabant geen  woord. Wel mooie woorden als: “De boeren die hun zaken op orde hebben, werken toe naar het keurmerk 'Brabant Quality'.” En ze refereert aan eerdere plannen van de provincie “om in 2020 alleen nog duurzaam producerende bedrijven te hebben, die geen overlast veroorzaken.”

Wat willen inwoners?

Inwoners willen, en dat blijkt overduidelijk uit de voortdurende actie van inwonersgroepen, een bestuur van de provincie dat duidelijk stelling neemt over het beëindigen van de volledig uit de kluiten gewassen Brabantse vee industrie. Onder invloed van meerdere generaties bestuurders is in Brabant een industrie ontstaan die zich van de inwoners niets aantrekt en geen perspectief biedt. Niet aan bewoners en niet aan ondernemers.


Gezondheid en overlast

De inwoners van Noord-Brabant vinden hun gezondheid en die van hun kinderen en kleinkinderen, het allerbelangrijkst. Het toverwoord ‘economie’ is voorbehouden aan een andere groep belanghebbenden.  Inmiddels is het overduidelijk dat de omvang van de dierstapel in Noord-Brabant een regelrechte bedreiging is van de gezondheid van een belangrijk deel van de inwoners. Geen woord daarover van de gedeputeerde. Ook overlast en aantasting van het landschap en natuur zijn voor veel inwoners belangrijker dan export van goedkoop vlees. Inwoners die iets verder vooruit kijken weten ook dat er geen toekomst is voor het in Brabant produceren van goedkoop vlees. De concurrentie bewijst dat nu al.

Schaalvergroting

In beide artikelen verwijst bestuurder Spierings naar de waarschijnlijkheid van verdere schaalvergroting in de varkensindustrie. De achterhaalde, ooit populaire spreuk ‘groot is prachtig’ is bij haar nog niet vervangen door het toekomstperspectief ‘klein is fijn’. Onder invloed van traditionele ondernemers lijkt ze ook te denken dat technologische innovatie (kapitaal) voor alles een oplossing biedt. Echte innovatie is mens-georiënteerd en niet technologie georiënteerd.


Perspectief

Een bestuurder met visie geeft perspectief aan inwoners. Een bestuurder zonder visie en lef laat de oren hangen naar ondernemende belanghebbenden en kan of wil niet luisteren naar de echte en enige betrokkenen: de inwoners. Het wachten is op perspectief. En dat ontstaat niet uit een populaire dialoog, Brabant Beleid, Ruwenberg conferenties, transitie trappen, keurmerk ‘Brabant Quality’, urgentie teams en half volle of half lege glazen. Bestuurder Spierings: geef ons, de inwoners van Brabant, perspectief.

Bronnen: Omroep Brabant; 5 februari 2016, Eindhovens Dagblad; 6 februari 2016


Reageren? Inwoners laat van je horen. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com