donderdag 4 februari 2016

Duurzame werelddoelen en Deurne

Nederlandse gemeenten willen bijdragen aan de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties, ook bekend als de ‘Werelddoelen’ of ‘Global Goals’. Dat willen ze doen door lokale initiatieven te ondersteunen en door hun eigen beleid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam inkopen, kritisch tegen het licht te houden. Dit alles blijkt uit onderzoek van Kaleidos Research onder ruim vijftig Nederlandse gemeenten.


Goed op de hoogte

De ‘Werelddoelen’ zijn onder Nederlandse inwoners nog vrij onbekend. Maar de gemeenten die aan het onderzoek deelnamen bleken verrassend goed op de hoogte. Meer dan de helft van de gemeenteambtenaren gaf aan van de doelen gehoord te hebben. Met name gemeenten die de afgelopen jaren al actief waren op het gebied van internationale samenwerking zijn bekend met de doelen.

Premier Rutte

De ‘Werelddoelen’ werden afgelopen september door premier Rutte ondertekend in New York, maar sommige gemeenten zijn zelf al aan de slag gegaan met de nieuwe afspraken. Zo sleepte de gemeente Langedijk afgelopen week een prijs in de wacht voor meest inspirerende 'Global Goals Gemeente'. De tweede en derde prijs gingen naar Utrecht en Hoorn.

Populaire doelen

Van de 17 ‘Werelddoelen’ vinden de gemeenten die aan het onderzoek meewerkten ‘goed onderwijs voor iedereen’, ‘het bestrijden van armoede’, ‘het aanpakken van klimaatverandering’, ‘het stimuleren van banen en economische groei’ en ‘verantwoorde productie en consumptie’ de belangrijkste doelen.


Minder populair

Het valt op dat het doel over ‘groene en veilige steden’ pas op de achtste plek in de prioriteitenlijst van gemeenten staat. Opvallend is ook dat de ‘groene’ doelen onder gemeenten veel populairder zijn dan onder de Nederlandse bevolking. Daarnaast blijken de deelnemende gemeenten nauwelijks een rol voor zichzelf te zien op het vlak van ‘democratie en tegengaan van geweld’, terwijl uit eerder opinieonderzoek van Kaleidos Research blijkt dat Nederlanders dit juist het belangrijkste doel vinden.

Pragmatisch

Het bestuur van gemeenten is verantwoordelijk voor veel verschillende zaken; onderwerpen zoals duurzaamheid en internationale samenwerking vormen daar slechts een klein deel van. Gemeenten kijken dan ook pragmatisch naar de mondiale afspraken. De meesten gaan geen nieuwe grote projecten optuigen, maar zien de doelen als een ‘wereld-kapstok’ waaraan ze bestaande activiteiten kunnen ophangen.

Activiteiten

Het bestuur van gemeenten richt zich daarbij vooral op het versterken van bestaande activiteiten, bijvoorbeeld op scholen, bij maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook willen besturen een verschil maken daar waar ze dat direct kunnen, bijvoorbeeld door hun eigen inkoopbeleid te verduurzamen.

Obstakels

De besturen van de gemeenten in het onderzoek vinden het belangrijk om hun inwoners bij de VN-agenda te betrekken, maar zien daarbij ook een aantal obstakels. Zo zijn de internationale doelen voor veel lokale bestuurders en politici een ver-van-mijn-bed show, te midden van uitdagingen als de opvang van vluchtelingen en de decentralisatie van allerlei nationale taken naar gemeenten.


Landsbestuur

Ook is voor de gemeenten nog niet duidelijk wat de nationale overheid precies gaat doen met de doelen en wat zij daarbij verwacht van lokale overheden. Daarnaast geven de deelnemers aan het onderzoek aan dat de doelen veel meer bekendheid zouden moeten krijgen onder Nederlanders, en dat dit een taak is van de nationale overheid. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat de Nederlandse overheid nog niet echt warm loopt om Nederlanders over de doelen te vertellen.

Bron: One World; 2 februari 2016

Deurne? Wat is de situatie in Deurne. Zijn de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ bekend bij het bestuur van de gemeente? Bestaat er al een actieplan? Wat doet het bestuur aan het stimuleren van bestaande initiatieven? Gaat Deurne voorop lopen of is bijvoorbeeld gratis parkeren belangrijker? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com