vrijdag 26 februari 2016

Brabant, duurzame veehouderij

De site ‘Boerderij’ meldt op 24 februari 2016: “Alleen duurzame boeren mogen gebruikmaken van de ontwikkelruimte die er nog is binnen de PAS (stikstofregels). Dat heeft het Brabantse provinciebestuur woensdag bekendgemaakt.” Voor alle duidelijkheid: in de geheimtaal van besturen is ‘ontwikkelruimte’ hetzelfde als ‘groei’.


Vertrouwelijk overleg

Duurzaam Deurne nieuws publiceerde op 20 februari 2016 het artikel “Buigt Brabants gedeputeerde voor ondernemers?” Uit dat artikel: “Het bestuur van Noord-Brabant nam in 2015 de beslissing om met een strenge beleidsmaatregel extra bescherming te bieden aan vier kwetsbare natuurgebieden, waaronder de Groote Peel en de Kampina.” Het artikel gaat vervolgens in op ‘geheim overleg’  tussen een Brabantse gedeputeerde en Brabantse ondernemers over afzwakken van de beleidsmaatregel.


Groei veebedrijven

Uit het bericht in Boerderij op 24 februari 2016: “In 10 van de 15 Brabantse Natura 2000-gebieden is volgens de landelijke stikstofregels geen vrije ontwikkelingsruimte (groei) meer beschikbaar. Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten in deze gebieden toch ontwikkeling (groei) mogelijk te maken mits bedrijven ‘aantoonbaar duurzaam’ produceren. Dit lijkt op goed nieuws voor de inwoners.


Evenwicht

En verder uit het Boerderij artikel: “De landelijke stikstofregels (in bestuurstaal PAS) beogen een evenwicht tussen het belang van het beschermen van de natuur en het belang van economische ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen die stikstofuitstoot tot gevolg hebben, worden gelimiteerd.” Dat lijkt goed nieuws voor de inwoners van Noord Brabant.

ZLTO

Volgens Boerderij vindt ZLTO, de belangenbehartiger van alle agrariërs, waaronder veeboeren, de maatregel van het bestuur van Noord Brabant onterecht en zelfs idioot. Boerderij bericht: “ZLTO hekelt het besluit van GS. De boerenorganisatie vindt het onterecht dat veehouders moeten voldoen aan strengere eisen om in aanmerking te komen voor ontwikkelruimte. Voorzitter Hans Huijbers: "Veehouders kunnen alleen nog gebruikmaken van de ontwikkelruimte als alle stallen in één keer hightech worden en niet alleen die ene nieuwbouwstal." En verder: “met het provinciebestuur is eerder afgesproken dat veehouders de best denkbare technieken toepassen bij compleet nieuwe stallen.”

Duurzaamheid

Terecht stelt het bestuur van Noord Brabant paal en perk aan de groei van veebedrijven in Noord Brabant. Terecht stelt het bestuur van Noord Brabant dat duurzaamheid een basis voorwaarde is voor alle vormen van toekomstige agrarische bedrijfsvoering. Het probleem is dat het bestuur van Noord Brabant geen duidelijke definitie geeft van het begrip duurzaamheid. ZLTO verwart milieu en duurzaamheid. Duurzaamheid is niet te koop met technologie, technieken, hightech. Die maatregelen kosten alleen maar veel geld, dat is goed voor de banken, maar de vee industrie wordt er niet duurzamer van.


Duurzaam

Duurzaam betekent zorgvuldigheid in het gebruik van alle grondstoffen, inclusief grond, lucht en water, zodat toekomstige generaties in Noord Brabant kunnen leven.
Duurzaamheid betekent verantwoordelijkheid accepteren voor leveranciers, ook die buiten eigen land en werelddeel. Dus geen veevoer met soja uit Zuid Amerika ten koste van bewoners en natuur in dat deel van de wereld.
Duurzaamheid betekent het vermijden van alle last die inwoners van de provincie ondervinden. Geen verontreiniging van lucht, grond en water. Geen enkele bedreiging van de volksgezondheid.
Duurzaamheid betekent dat mens, dier en natuur belangrijker zijn dan omzet, groei en winst.

Bestuur Noord Brabant

Neem de allereerste stap die nodig is om Noord Brabant toekomst te geven. Geef de inwoners, inclusief ondernemers, leveranciers, afnemers en andere belanghebbenden een duidelijke definitie van duurzaamheid in Noord Brabant. Daar is geen dialoog of keukentafelgesprek of urgentiecommissie of duur advies voor nodig. Wel moed en eerlijkheid.

Bron: Boerderij; 24 februari 2016


Reageren? Wat is uw definitie van duurzaamheid en toekomst? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com