vrijdag 15 januari 2016

Project ‘Deurne 2030’; Vlees

Nederlandse wetenschappers schreven het boek ‘Meat, the Future’. Hun conclusie: “Willen we in 2050 voldoende voedsel hebben om de groeiende wereldbevolking te voeden, dan is het nodig over te schakelen op een meer plantaardig dieet. Als de beschikbare landbouwgrond namelijk direct voor menselijke consumptie wordt gebruikt, in plaats van voor de teelt van veevoer, zouden zo’n vier miljard mensen méér gevoed kunnen worden.”


Kans op honger

Om ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel beschikbaar is en blijft voor onszelf en de groeiende wereldbevolking is het dringend nodig nu maatregelen te nemen. Binnen 35 jaar hebben we twee keer zo veel voedsel nodig als nu en liefst ook duurzaam, want we kunnen geen bossen blijven kappen om landbouwgrond te creëren. Ook levert de intensieve veehouderij nu al een veel te grote belasting op het milieu.

Vlees eten is gewoonte

Elke dag vlees eten is absoluut geen noodzaak, maar wel een gewoonte geworden. Nederlanders  eten 2,2 keer zo veel vlees als de gemiddelde wereldburger en zijn dus verantwoordelijk voor 2,2 keer zo veel CO2-uitstoot. In de Verenigde Staten is de vleesconsumptie nog veel hoger.

Vlees en klimaat

Uit de documentaire ‘Meat the Truth’ blijkt dat de veehouderij maar liefst 40 procent meer broeikasgas uitstoot dan al het verkeer en vervoer samen. Verlies van biodiversiteit (de rijkdom aan dieren- en plantensoorten) is een gevolg van de intensieve veehouderij, en heeft weer tot gevolg dat klimaatverandering versneld wordt.


Water

Voor voedselproductie is land en water nodig. Veel waterschaarsteproblemen hebben te maken met de mate waarin we vlees eten. Hoewel er sympathieke campagnes bestaan om mensen aan te sporen water te besparen door korter te douchen, draagt dit zo goed als niets bij aan de oplossing van de waterschaarsteproblematiek.

Natuur

De agrarische sector is doorgeschoten door zich alleen op de productie van voedsel te richten. De bodemfunctie is steeds meer uitgeschakeld en onder meer door monocultuur van de landbouw verarmt de biodiversiteit. Maar liefst zo’n 30 procent van de biodiversiteit wereldwijd wordt bedreigd als gevolg van de veehouderij.

Voedsel voor vee

De hoeveelheid voedsel die nodig is om 1 kg vlees of vis te produceren: 8 kg voor rundvlees, 5 kg voor varkensvlees, 2,5 kg voor kippenvlees en 5 kg visvoer voor gekweekte zalm. Globaal wordt zo’n 40 procent van het geproduceerde graan niet door mensen gegeten maar door vee. Voor soja is dit zelfs 70 procent.

Intensief vlees produceren

In de intensieve veehouderij zitten duizenden dieren zo efficiënt mogelijk op elkaar gepropt in gigantische stallen, zonder oog voor hun natuurlijke behoeften. Het zijn veefabrieken waar productie het enige is wat telt en die de kans op uitbraak van dierziekten en resistente bacteriën, zoals MRSA en ESBL, verhogen. Tegenwoordig worden wereldwijd jaarlijks 70 miljard dieren voor consumptie gehouden.

Tikkende tijdbom

In de documentaire ‘One Single Planet’ legt professor Hans Zaaijer, hoogleraar Bloedoverdraagbare Infecties, uit dat de intensieve veehouderij in Nederland een tikkende tijdbom is. Op maar weinig plekken ter wereld worden zo veel dieren zo dicht op elkaar gehouden en zo dicht in de buurt van mensen als in Nederland. Dit maakt de infectiedruk zeer hoog en vergroot de kans op een pandemie. In Oost-Brabant zijn 1 op de 10 mensen besmet met de bacterie Coxiella burnetti, de verwekker van Q-koorts.


Bron: Scientias.nl; november 2015

Reageren? Waarom blijven we zoveel vlees eten? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com