zaterdag 9 januari 2016

Project ‘Deurne 2030’; lezers reageren; voorvechters gezocht

Het energieakkoord heeft duidelijk gemaakt dat de wereld tussen nu en 2030 ingrijpend zal veranderen. Het akkoord van Parijs, dat door bijna 200 landen ondertekend werd zal leiden tot ongekende ingrepen in de wereld van overheden, ondernemingen, woonplaatsen en individuele inwoners. Noodzakelijke maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, energie, handel, landbouw, zorg en onderwijs zullen onze leefwereld ingrijpend veranderen.
Meer lezen?


Deurne 2030

De ontwikkelingen in de komende 15 jaren zullen grote gevolgen hebben voor steden en dorpen in Nederland. Ook voor Deurne. Het is niet waarschijnlijk dat de politiek in Deurne initiatieven zal nemen om verder vooruit te kijken dan de volgende verkiezingen. De politiek heeft hulp nodig van gemotiveerde,  betrokken en goed geïnformeerde  inwoners om een beeld te krijgen van waarschijnlijke, noodzakelijke en mogelijke veranderingen in Deurne. Lezers van Duurzaam Deurne nieuws zijn uitgenodigd mee te werken aan het opbouwen van een beeld van Deurne over 15 jaar en de weg daarheen.

Lezers denken mee

In de eerste aflevering van Project ‘Deurne 2030’waren twee bijdragen te lezen van lezers. Hierbij een volgende bijdrage.
Meer lezen?


Gezocht: voorvechters voor gezondheid door Nancy Goossens

“Waar staan we nu? We staan op een kruispunt vanwaar de nieuwe richting bepaald gaat worden door mensen die overtuigd zijn geraakt van de onhoudbare situatie die de afgelopen dertig jaar gecreëerd is.
Onder het mom van "we moeten de wereld voeden", bleken politici dit vaandel van de productieleugen uit te dragen. Ze worden nu tot stilte gemaand door de nieuwe generatie die veel meer in staat blijkt zelf zaken te onderzoeken en daarover de maatschappij te informeren. Menig burger heeft zich verdiept in het politieke spel en is opgestaan om erop te wijzen dat men de mate van vervuiling zoals deze thans in Deurne plaatsvindt, niet langer accepteert. Kundig op inhoud, stellig in de fout van het systeem en ieder op zich een voorvechter van verandering.

We zien in versneld tempo dat de ‘oude lichting’ die de onhoudbare boodschap uitdroeg afscheid neemt, het politieke toneel verlaat of gaat profiteren van een eveneens niet-houdbare wachtgeldregeling. Het systeem is onhoudbaar; de onderdelen van dit systeem zijn verantwoordelijk.

De richting naar 2030 is de richting van volhoudbaarheid en van verduurzaming. De term verduurzaming wordt menigmaal aangegrepen om de massa een rad voor ogen te draaien. Menig politicus laat zich maar al te graag afleiden door in te stemmen met het verminderen van geuroverlast door het dwingen tot het installeren van een luchtwasser op een stal. Hoe onhoudbaar dit systeemdenken, hoe onvolhoudbaar dom.
Onlangs trof ik drie mannen van een geschatte leeftijd van 70 in een supermarkt te Deurne. Zij hadden het volgende onderonsje "En dan die luchtwassers, daar gaat zwavelzuur in, en wat er uit komt mogen ze op het land aanbrengen. Ze verplaatsen het probleem van de lucht naar de bodem. Ze verzieken nu ook onze bodem".
Als deze 70-Plussers het al snappen, hoe komt het dan dat de coalitiepartijen in Deurne instemmen met een geurverordening en niet de consequenties dragen van het beleid dat men voorstaat. "Kop naar de grond" riep de agro-voorman, en aldus geschiedde.

Onze bodem wordt dagelijks in onbalans gebracht, met nu reeds levensbedreigende waardes. Wat vindt u? Opstaan en veranderen of kop naar de grond en doorgaan?”

Volgende  publicaties

Alle lezers van Duurzaam Deurne nieuws kunnen hun ideeën over ‘Deurne 2030’ sturen aan duurzaamdeurnenieuws@gmail.com . Bijdragen in de vorm van een kort (100 tot 300 woorden) artikel graag per email aanleveren. Inzenders beslissen zelf of hun bijdrage gaat over een of meerdere aspecten van ‘Deurne 2030’ of over het geheel van de groei naar een nieuwe, gezonde gemeente. Voorlopig worden iedere week twee bijdragen van lezers geplaatst.

Reageren? Meedoen of negeren? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com