woensdag 20 januari 2016

Project ‘Deurne 2030’; energie ambitie Deurne?

Nederlanders denken dat ze al fantastisch goed bezig zijn met duurzame energie. Een derde van de totale energievoorziening - 33 procent - is nu al hernieuwbare energie, denken ze. Fout. Het is een schamele 5,6 procent. Ook denken Nederlanders dat slechts de helft van alle energie uit fossiele bronnen komt, maar dit is in werkelijkheid nog steeds een schrikbarende 90 procent. Energie is voor weinig Nederlanders een belangrijk thema. Tegelijk is een groot deel van bevolking hartstochtelijk vóór duurzame energie en energiebesparing. Maar zelf daaraan bijdragen? Nee. Dat moeten overheid en energiebedrijven maar doen. Kunnen we op de overheid rekenen?


Regering ook niet

Het kabinet verzuimt helaas om het goede voorbeeld te geven. Het komt, ondanks het ambitieuze Parijs-akkoord, niet met concrete plannen om ervoor te zorgen dat er in 2050 bijna geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Verantwoordelijk minister Kamp houdt alle opties open, inclusief kernenergie. Na ‘Parijs’ hadden Nederlanders verwacht dat het kabinet met concrete maatregelen zou komen om de wereld temperatuur niet meer te laten stijgen dan 1,5 graden Celsius.

Doelen

Het kabinet, bij monde van minister Kamp, stelt wel lange termijn ‘doelen’ vast maar weigert te beslissen over de maatregelen die op korte termijn genomen moeten worden. Het gaat vanaf dit voorjaar een ‘energiedialoog’ starten. Daar moeten de broodnodige ideeën uit komen. Voor een vruchtbare dialoog is helaas leiderschap nodig.


2023

Al eerder sloot het kabinet, samen met veertig maatschappelijke organisaties, het Nederlandse ‘energieakkoord’. Dat akkoord heeft 2023 als eindjaar. Dan moet 16 procent van alle in Nederland gebruikte energie hernieuwbaar zijn. Dat is een zeer bescheiden aanloop naar de doelstelling voor 2050. Dan moet de Nederlandse energievoorziening volledig duurzaam zijn. Voorlopig bungelt ambitieloos Nederland helemaal onder aan alle lijstjes met een overzicht van internationale duurzame energie prestaties.

Vervuiling blijft

Voorlopig laat de Nederlandse regering alle vervuilende energie opties open. Kolencentrales, schaliegas en zelfs kernenergie worden nog niet uitgesloten. De zogenaamde ‘economie’ blijft het winnen van de ‘ecologie’. De regering beperkt zich voorlopig tot ‘mooie woorden’. Minister Kamp zegt: “Het tijdperk van fossiele energie is echt voorbij”. Maar voorlopig winnen fossiele krachten van de broodnodige verduurzaming. Nederland blijft steken in de Europese achterhoede.

Bronnen: de Volkskrant; 19 januari 2016; Trouw; 18 januari 2016

Duurzaam Deurne: Zon, wind en aardwarmte, de duurzame bronnen voor kleinschalige initiatieven in Deurne. Biomassa is broodnodig voor het opnieuw vruchtbaar maken van uitgeputte grond. Mail ideeën naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com 


Volgende artikelen:

21 januari: Project ‘Deurne 2030’; Niet meer, maar minder
22 januari: Rijken en armen
23 januari: De nacht is zilver