maandag 4 januari 2016

Project ‘Deurne 2030’ en werelddoelen

Al in het jaar 2000 stelden 189 lidstaten van de Verenigde Naties acht doelen vast, die een einde moesten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld.  Deze zogenoemde Millenniumdoelen moesten in 2015 zijn bereikt. Dat lukte gedeeltelijk. In Nederland maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zich sterk om aandacht te krijgen voor de Millennium doelen. Nederlandse gemeenten werden opgeroepen toe te treden tot de groep van Millennium Gemeenten.


Deurne

In de raadsvergadering van 5 november 2014 besloot de gemeenteraad van Deurne dat Deurne zich als 157e gemeente aan zou sluiten bij de landelijke Millennium Gemeente campagne. Na dit nobele besluit heeft het bestuur van Deurne als millennium gemeente nauwelijks nog van zich laten horen.

2030 doelen

Op 25 september 2015 hebben 193 lidstaten van de Verenigde Naties een nieuwe lange termijn ontwikkelingsagenda vastgesteld met 17 ambitieuze, duurzame ontwikkelingsdoelen. Activiteiten in de 193 landen moeten er toe leiden dat in 2030 de wereld vrij is van armoede, honger en ziektes. Klimaatverandering en verduurzaming van de economie staan bij deze actie voorop.

Nederland

In Nederland heeft de VNG het initiatief genomen, als vervolg op de  Millennium Gemeente Campagne, om de gemeenten in Nederland te stimuleren een bijdrage te leveren aan het bereiken van de duurzame wereld doelen. De VNG trekt daartoe Nederland door met het project ‘De Tijdcapsule: samen op weg naar 2030!’

Tijdcapsule

De ‘tijdscapsule’ is een koker waarin persoonlijke wensen en ideeën van gemeentelijke bestuursleden voor het jaar 2030 worden verzameld. Centraal staat de vraag: “Hoe wilt u dat de wereld er uitziet over 15 jaar?”


Vraag aan Deurne

De vraag aan het bestuur van Deurne is: “Met welk duurzaam ontwikkelingsdoel  in gedachten begint u aan de weg naar 2030?” Bestuurders van Deurne kunnen er voor kiezen de volgende zin aan te vullen: “Door bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, hoop ik dat over 15 jaar……” Óf een individuele bestuurder kan melden wat haar/zijn persoonlijke wens of droom is voor 2030 en hoe daaraan persoonlijk bijgedragen zal worden. De VNG vermeldt niet of de inwoners van Deurne geïnformeerd zullen worden over de antwoorden van de  gemeentelijke bestuurders.

Persoonlijk

Om de boodschappen een persoonlijk karakter te geven wordt gevraagd om een handgeschreven tekst of een andere expressieve uiting.


Team 2015

In Deurne wordt de millennium actie ondersteund door Team 2015 Deurne. Daarin zijn vertegenwoordigers verenigd van onder andere De Ossenbeemd, de Stichting Vlooienmarkt Deurne, Affamir, Dapper Muis-project, Deurne-Leszno,  Platform Diaconie, Het Eibernest, Stop de Stank, de Wereldwinkel, Deurne-Batouri, Platform Duurzaam Deurne, Brasada, Grip op Schuld en de Gambia Foundation.

Bronnen: VNG/Millenniumgemeente.nl, Team 2015 Deurne

Reageren? Hebt u al informatie van een lid van de gemeenteraad over haar/zijn betrokkenheid bij het realiseren van de duurzame werelddoelen? Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com