vrijdag 11 december 2015

Zwavelwaterstof drama Deurne nadert ontknoping

Drie jaar geleden werd een jonge inwoner van Deurne ziek bij het spelen met grondwater in het Zandbos in Deurne. De ouders, die er bij waren, schrokken hevig. Gelukkig ging het vrij snel weer wat beter. De oorzaak was meteen duidelijk. Zwavelwaterstof verraadt zich door de indringende stank van rotte eieren. Natuurlijk wilden de ouders weten wat de oorzaak was, waarom het bestuur van de gemeente Deurne zo’n gevaarlijke situatie kon laten ontstaan en hoe ingegrepen zou worden.


Doolhof

Het zoeken naar oorzaken en schuldigen leek al snel op het dwalen in een doolhof. Er werd aangeklopt bij de besturen van Deurne en de provincie Noord-Brabant, bij het Waterschap Aa en Maas, bij de GGD Noord-Brabant en bij meerdere deskundigen. Het begon te lijken op een spelletje “Wie houdt dit het langst vol?” Veroorzaker of slachtoffer? Geen enkele instantie wilde aanvankelijk goed luisteren en overgaan tot actie. Natuurlijk werd het speelapparaat in het Zandbos wel afgesloten. De 30000 inwoners van Deurne werden door plaatselijke media gerustgesteld. Hun boodschap: “Een incident, maar niets ernstigs aan de hand.”

De druppel en de steen

Gelukkig hielden de ouders vol. Ze accepteerden niet dat verantwoordelijke bestuurders zich bleven onttrekken aan hun prioriteit om te zorgen voor de volksgezondheid. Ze bleven Gedeputeerden, Statenleden, leden van de Deurnese gemeenteraad en wethouders van Deurne wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ze bleven vinden dat de onderste steen boven moest komen. Uiteindelijk vonden ze buiten de kring van Deurne en Noord-Brabant deskundigen die duidelijk maakten dat hier geen sprake was van een incident, maar van een verklaarbaar, structureel probleem. De ouders werden expert. Bestuurders waren daar niet blij mee.


Eerste stap

Eindelijk, na meer dan een jaar drukken op bellen en rammelen aan deuren, vonden de ouders gehoor bij het Waterschap Aa en Maas. Hoewel ook daar de verantwoordelijkheid nadrukkelijk werd ontkend, vonden bestuurders van het Waterschap dat er een onderzoek moest worden ingesteld. Het Waterschap benoemde, samen met het bestuur van Noord-Brabant en de gemeente Deurne, een expertpanel, samengesteld uit deskundigen van verschillende universiteiten.

Eerste aanwijzingen

De experts kwamen tot de conclusie dat het voor de hand ligt dat er in Deurne en omstreken af en toe rotte eieren geroken konden worden. Het ontstaan van het gevaarlijke gas was het resultaat van een samenspel tussen eigenschappen  van de bodem en invloeden van buiten. Voor de gevaarlijke chemische reactie waren stoffen nodig die het gevolg waren van door mensen veroorzaakte  industriële of agrarische activiteit. Voor besturen geen reden om in te grijpen of prioriteiten te veranderen. Weer werd actie overgelaten aan niet-direct-verantwoordelijke inwoners.


TNO

Gelukkig werden steeds meer medestanders gevonden op verschillende niveaus  in de politiek en bij deskundigen. De druk op bestuurders van gemeente en provincie nam toe en uiteindelijk werd door het bestuur van de provincie Noord-Brabant besloten om TNO in te schakelen voor een onderzoek. Het onderzoek zou niet beperkt zijn tot Deurne, maar moest Brabant-breed zijn.

Reageren?
Het duurt lang, het is complex en bestuurders hebben het moeilijk. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com


Wordt vervolgd

Lees het vervolg in Duurzaam Deurne nieuws op zaterdag 12 december 2015.