zaterdag 26 december 2015

Project ‘Deurne 2030’

Het eerste wereldwijde klimaatakkoord is een feit. Nederland moet nu het nationale energieakkoord herzien en het Nederlandse klimaatbeleid stevig uitbreiden. Daarbij komen maatregelen aan de orde die ingrijpende en moeilijk te realiseren consequenties hebben voor ondernemingen, overheden en vooral voor inwoners. Ook in Deurne.

Voorbeelden van grote veranderingen 

Snelle sluiting van alle kolencentrales.
Afbouw van de winning en import van gas.
Gigantische investeringen in schone energie (zon, aarde en wind).
Zeer ingrijpende veranderingen in het landbouw- en voedselbeleid.
Nieuwe aanpak van infrastructuur en transport.
Versneld klimaatneutraal bouwen en wonen.

Ontwikkelingen

In aanvulling op maatregelen die direct verband houden met het mondiale klimaatakkoord, zullen talrijke andere ontwikkelingen te zien zijn in de komende vijftien jaar. Denk aan de organisatie van de zorg, het herstellen en uitbreiden van natuurgebieden, integratie van vluchtelingen, vernieuwingen in onderwijs op alle niveaus, introductie van nieuwe vormen van bestuur en participatie. De Verenigde Naties hebben een nieuw programma (‘Global Goals voor duurzame ontwikkeling’) aangenomen dat gaat leiden tot wereldwijde verbeteringen op veel terreinen.Deurne

De ontwikkelingen zullen grote gevolgen hebben voor steden en dorpen in Nederland. Ook voor Deurne. Het is niet waarschijnlijk dat de politiek in Deurne initiatieven zal nemen om verder vooruit te kijken dan de volgende verkiezingen. De politiek heeft hulp nodig van gemotiveerde en betrokken inwoners om een beeld te krijgen van waarschijnlijke en mogelijke veranderingen in Deurne.

Project ‘Deurne 2030’

Duurzaam Deurne nieuws heeft een aantal inwoners uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een beeld van de mogelijke toekomst van Deurne. Hierbij te denken aan aspecten als karakter van het dorp, opleiding van inwoners, industriële en agrarische activiteit, gezondheid en zorg, faciliteiten voor ouderen, functie en karakter van het winkelcentrum, het midden- en klein bedrijf en de supermarkten, natuur in en om Deurne, werkgelegenheid, verbindingen met centra  van activiteit en werkgelegenheid als Eindhoven, Helmond en Venlo, cultuur en kunst, sport en spel.


Artikelen

Binnenkort begint de publicatie in Duurzaam Deurne nieuws van korte en langere artikelen, geschreven door inwoners, over mogelijke ontwikkelingen in Deurne tussen nu en 2030. Het idee is dat je over die ontwikkelingen na moet denken om een gemeente te kunnen besturen. Ook is het nodig dat het bestuur leert om inwoners te betrekken.

Publicatie

Alle lezers van Duurzaam Deurne nieuws kunnen hun ideeën over ‘Deurne 2030’ sturen aan duurzaamdeurnenieuws@gmail.com . Bijdragen in de vorm van een kort (100 tot 300 woorden) artikel graag per email aanleveren. Inzenders beslissen zelf of hun bijdrage gaat over een of meerdere aspecten van ‘Deurne 2030’ of over het geheel van de groei naar een nieuwe gemeente.


Reageren? Zin om mee te doen? Is de bedoeling duidelijk? Kom op met je ideeën. Mail naar duurzaamdeurnenieuws@gmail.com